Ochrona Środowiska
Obszary przyrody chronionej. Parki Narodowe i puszcze Wielkopolski.
 WIĘCEJ    
Gospodarka wodna w województwie. Ekologiczne cele i plany ochrony wielkopolskich wód.
 WIĘCEJ    
Gospodarka odpadami komunalnymi oraz nowe sposoby ich zagospodarowania. Priorytety inwestycyjne w gospodarce odpadami na terenie Wielkopolski.
 WIĘCEJ    
Głowne źródła emisji zanieczyszczeń w regionie. Cele ekologiczne województwa w zakresie ochrony powietrza oraz sposoby ich realizacji.
 WIĘCEJ    
Atrakcyjne położenie komunikacyjne Wielkopolski. Największe inwestycje komunikacyjne w regionie.
 WIĘCEJ    
Klimat akustyczny wielkopolskich miast. Zadania województwa związane z ograniczeniem hałasu.
 WIĘCEJ    
Jednostki prowadzące działalność ekologiczną w Wielkopolsce. Przykłady odbywających sie w województwie regionalnych akcji edukacyjnych.
 WIĘCEJ    


 POWRÓT    
GALERIE ZDJĘĆ
ZOBACZ  
 
 
INSTYTUCJE
 
Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.:
 
 
 Wykonanie: CONCEPT strona główna     informator regionalny     mapa regionu    
pomoc     kontakt     mapa serwisu    
© 2005 Wielkopolska