LUDNOŚĆ I RYNEK PRACY

Ludność województwa wielkopolskiego liczy ponad 3,4 mln osób, z czego 57,3% stanowią mieszkańcy miast. Przeciętna gęstość zaludnienia wynosi 113 osób na km2. Najwyższy wskaźnik notuje się w centralnej części województwa, najniższy na północy i północnym zachodzie. Największą jednostką osadniczą jest aglomeracja poznańska. Mieszka w niej prawie 700 tys. osób, co stanowi ponad 20% ludności regionu. Na drugim miejscu pod względem wielkości znajduje się, położona w południowej części regionu, aglomeracja kalisko-ostrowska licząca prawie 200 tys. mieszkańców. Województwo cechuje wzrostowy trend liczby ludności, zarówno z tytułu przyrostu naturalnego, jak i salda migracji. Dodatnie saldo migracji świadczy o dużej atrakcyjności województwa na tle innych regionów kraju. Prawie 1/3 mieszkańców to ludzie młodzi w wieku od 18-39 lat. Grupa produkcyjna liczy około 2 mln osób, co stanowi 60% ogólnej liczby ludności. Struktura wiekowa, a także umiejętność szybkiej adaptacji do działalności w warunkach gospodarki rynkowej sprzyjają powstawaniu nowych firm i nowych miejsc pracy. Dzięki temu województwo znajduje się w grupie 4 regionów o najniższym wskaźniku bezrobocia. Pozytywnie wyróżnia się aglomeracja poznańska, gdzie bezrobocie praktycznie nie występuje. Istnieją jednak obszary o znacznej nadwyżce rąk do pracy, często nawet wśród ludzi młodych o wysokich kwalifikacjach i różnych zawodach. Należą do nich powiaty wschodniej części województwa wielkopolskiego: koniński, kolski, pleszewski, słupecki, turecki oraz położony w północnej części regionu powiat złotowski.

    W powszechnej opinii innych regionów kraju funkcjonuje stereotyp mieszkańca Wielkopolski, wyróżniającego się szczególnie rzetelnym stosunkiem do pracy, skłonnością do krytycznego myślenia, poszanowaniem władzy. Cechy te są swoistym bogactwem Wielkopolski i stanowią istotny czynnik rozwoju w konkurencyjnych warunkach nowego ładu społecznego i gospodarczego.

 

Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.


 POWRÓT    

 DRUKUJ     
GALERIE ZDJĘĆ
ZOBACZ  
 
 
INSTYTUCJE
 
Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.:
 
 
 Wykonanie: CONCEPT strona główna     informator regionalny     mapa regionu    
pomoc     kontakt     mapa serwisu    
© 2005 Wielkopolska