WŁADZE SAMORZĄDOWE

Od stycznia 1999 r. województwo tworzy 35 powiatów (w tym: 31 powiatów ziemskich oraz 4 miasta na prawach powiatu - Poznań, Kalisz, Konin i Leszno ), oraz 226 gmin. Stolicą Wielkopolski i zarazem jej centrum gospodarczym, naukowym i kulturalnym jest Poznań - miasto o bogatej przeszłości historycznej, ściśle związane z początkiem państwowości polskiej sprzed ponad tysiąca lat. Województwo posiada osobowość prawną. Samorząd województwa wykonuje określone ustawami zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność, prowadzi samodzielną gospodarkę finansową, dysponuje mieniem wojewódzkim. Organami samorządu województwa są Sejmik i Zarząd Województwa Wielkopolskiego. 

SEJMIK jest organem stanowiącym i kontrolnym województwa. Jego kadencja trwa 4 lata. W skład Sejmiku Województwa Wielkopolskiego wchodzi 39 radnych. Prace Sejmiku organizuje Przewodniczący Sejmiku.

Zarząd województwa wielkopolskiego jest organem wykonawczym województwa. Do zadań ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO należy między innymi:

  • przygotowanie projektu i wykonywanie budżetu województwa,
  • przygotowanie projektów strategii rozwoju województwa, planu zagospodarowania przestrzennego i programów rozwoju województwa oraz ich wykonywanie,
  • organizowanie współpracy ze strukturami samorządu regionalnego w innych krajach.

Zarząd wykonuje zadania należące do samorządu województwa przy pomocy Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu.

Prace Zarządu i Urzędu Marszałkowskiego organizuje Marszałek Województwa Wielkopolskiego.

Podział administracyjny Województwa Wielkopolskiego na powiaty:Dane adresowe urzędów władz samorządowych znajdą Państwo na stronach "Informatora Regionalnego".

Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.


 POWRÓT    

 DRUKUJ     
GALERIE ZDJĘĆ
ZOBACZ  
 
 
INSTYTUCJE
 
Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.:
 
 
 Wykonanie: CONCEPT strona główna     informator regionalny     mapa regionu    
pomoc     kontakt     mapa serwisu    
© 2005 Wielkopolska