PRZEMYSŁ

W gospodarce województwa ważną pozycję zajmuje przemysł. Stanowi on źródło utrzymania dla około 1/3 ogółu pracujących i dostarcza główną część produktu krajowego brutto wytwarzanego w Wielkopolsce. Do najbardziej znanych ośrodków przemysłowych Wielkopolski należą: Poznań, Kalisz, Ostrów Wlkp., Konin, Piła i Leszno. W dziale tym zatrudnionych jest  ponad 340 tys. osób, z czego 99% pracuje w sektorze prywatnym. Zgodnie z raportem „Polska: regionalne prognozy ekonomiczne 2005 - 2008” sporządzonym przez PMR Publications, w okresie ostatnich czterech lat, Wielkopolska była jednym z trzech województw, które wykazały najwyższą dynamikę wzrostu produkcji przemysłowej. Wyniosła ona w granicach 9%, podczas gdy w Polsce , w tym samym okresie nie przekroczyła ona 6%).Cechą charakterystyczną wielkopolskiego przemysłu jest zdecydowana przewaga przedsiębiorstw małych i średnich, których zaletą jest duża mobilność i elastyczność  w dostosowywaniu się do reguł gry rynkowej. W walce o rynki europejskie coraz więcej przedsiębiorstw poddaje się weryfikatorom jakości — międzynarodowym systemom kontroli jakości ISO. W zróżnicowanej branżowo strukturze przemysłu Wielkopolski dominuje sektor przetwórstwa rolno - spożywczego. Do ważniejszych rozwijających się grup przemysłu należy produkcja pojazdów mechanicznych. Z innych branż o doniosłym znaczeniu wymienić należy przemysły: odlewniczy, farmaceutyczny, meblarski, sprzętu oświetleniowego i gospodarstwa domowego; ceramiczny i szklarski, wyrobów z tworzyw sztucznych dla budownictwa, oponiarski, włókienniczy i odzieżowy reprezentowane przez znane krajowe i z kapitałem zagranicznym. Ważną rolę odgrywa także górnictwo węgla brunatnego, hutnictwo i wytwarzanie energii w okręgu konińskim. O wysokim poziomie i zakresie możliwości przemysłu Wielkopolski świadczy szeroka gama jego wyrobów znanych w kraju i na rynkach zagranicznych. Spośród nich można wymienić: silniki okrętowe i samolotowe, wagony osobowe i ich wyposażenie, obrabiarki skrawające do metali, maszyny i urządzenia dla leśnictwa, rolnictwa, budownictwa i górnictwa, łożyska toczne i opony do samochodów ciężarowych, akumulatory, baterie, żarówki i sprzęt oświetleniowy, głośniki, farby, nawozy sztuczne, środki i preparaty farmaceutyczne, przetwory mięsne, koncentraty spożywcze, wyroby czekoladowe, piwo, artykuły wyposażenia mieszkań, ceramikę stołową, pianina, odzież i tekstylia W roku 2004 produkcja sprzedana przemysłu województwa osiągnęła wartość ponad 75 mld zł, co oznacza 3 miejsce w kraju. W strukturze sprzedaży dominowała działalność produkcyjna.

STRUKTURA PRZEMYSŁU WIELKOPOLSKIEGO

Działalność produkcyjną przemysłu Wielkopolski cechuje największy udział branż spożywczych oraz znaczna różnorodność pozostałych gałęzi. Produkcja artykułów spożywczych, stanowiąca ponad 25 % wartości sprzedaży, opiera się na doskonałej bazie surowcowej wielkopolskiego rolnictwa. Poza przemysłem spożywczym znaczący udział w strukturze sprzedaży ma produkcja pojazdów mechanicznych (wyrosła w ostatnich latach niemal od podstaw), produkcja drewna i wyrobów
z drewna łącznie z meblami, produkcja maszyn i urządzeń oraz maszyn i aparatury elektrycznej.

 

 

OŚRODKI PRZEMYSŁOWE WIELKOPOLSKI

Przestrzenne rozmieszczenie funkcji produkcyjnych nie jest w Wielkopolsce jednolite. Najbardziej rozwinięte są one w większych ośrodkach miejskich jak Poznań, Kalisz, Ostrów Wlkp., Konin, Piła i Leszno. Mniejsze ośrodki koncentracji przemysłu występują w części miast powiatowych, m.in. w Gnieźnie, Wrześni, Jarocinie, Krotoszynie, Środzie Wlkp., Kościanie, Wolsztynie, Szamotułach, Nowym Tomyślu, Obornikach, Kępnie, Kole i Turku, oraz Wronkach, Czarnkowie, Chodzieży, Trzciance i Wągrowcu. Największym potencjałem przemysłowym wyróżnia się Poznań i jego okolice. Największy udział w przemyśle sprzedanym w stolicy regionu ma przemysł spożywczy, oraz produkcja pojazdów mechanicznych, dalej — produkcja maszyn i urządzeń oraz chemikaliów. Symbolem przemysłu poznańskiego, o ponad 150-letniej historii, są Zakłady Przemysłu Metalowego H. Cegielski-Poznań S.A. Z Poznaniem kojarzą się również takie firmy, jak: „Centra” S.A., Zakłady Metalurgiczne „Pomet”, „Stomil” — Poznań S.A., Volkswagen Poznań Sp. z o.o. Wśród najbardziej znanych firm przemysłu spożywczego są „Kompania Piwowarska”S.A., „Jutrzenka” S.A., Zakłady Mięsne „Pozmeat” S.A.,  „Wyborowa S.A.”, „Imperial Tobacco Polska” S.A.

Drugim po Poznaniu ośrodkiem przemysłowym w Wielkopolsce jest aglomeracja kalisko-ostrowska. Wyróżnia się tu przemysł spożywczy reprezentowany przez powszechnie znane Kaliskie Zakłady Koncentratów Spożywczych „Winiary” S.A., Fabrykę Pieczywa Cukierniczego „Kaliszanka” Sp. z o.o. oraz Przedsiębiorstwo Produkcji Chłodniczej „Augusto” Joint Venture. Poważne znaczenie ma też przemysł włókienniczy i odzieżowy. Produkty tego przemysłu pochodzą m.in. z tak renomowanych firm, jak: Fabryka Firanek i Koronek „Haft” S.A., Zakłady Przemysłu Jedwabniczego „Wistil” S.A., Fabryka Wyrobów Runowych „Runotex” S.A. W Kaliszu produkowane są również silniki samolotowe oraz znane pianina i fortepiany „Calisia”. W Ostrowie Wlkp. działają Zakłady Automatyki Przemysłowej ZAP S.A. — znaczący ośrodek przemysłu elektromaszynowego.

Specjalnością bardzo ważnego dla regionu i kraju przemysłu konińskiego jest górnictwo węgla brunatnego oraz powiązana z nim produkcja energii elektrycznej w Zespole Elektrowni „Pątnów-Adamów-Konin” S.A. Łączna moc zainstalowana w ZE „PAK” SA stanowi około 10 procent mocy krajowej i wynosi 2288 MW. W Koninie działa jedyna w Polsce Huta Aluminium. Znana jest także Fabryka Urządzeń Górnictwa Odkrywkowego „Fugo”, produkująca konstrukcje stalowe, części maszynowe obrabiane i odlewy staliwne. Przemysł przetwórczy odgrywa tu zdecydowanie mniejszą rolę. Niższy stopień uprzemysłowienia występuje w Pile i Lesznie. Jednak zlokalizowane tu zakłady wytwarzają szereg prestiżowych wyrobów, znanych szeroko poza ich rejonem. W Pile do takich firm należy Philips Lighting Poland S.A. — producent żarówek i sprzętu oświetleniowego — jedno
z pierwszych w kraju przedsiębiorstw utworzonych z udziałem kapitału zagranicznego.

W Lesznie — stolicy rejonu znanego w kraju z wysokiej kultury produkcji rolnej — wyróżnia się przemysł spożywczy, którego największym reprezentantem jest Przedsiębiorstwo Przemysłu Fermentacyjnego „Akwawit”, wytwarzające m.in. znaczną część krajowej produkcji kwasu mlekowego. Działają też firmy w branży metalowo-maszynowej, a wśród nich m.in. Leszczyńska Fabryka Pomp Sp. z o.o. oraz „Metalplast” LOB S.A. — producent zamków, okuć, drzwi i bram.

Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.


 POWRÓT    

 DRUKUJ     
GALERIE ZDJĘĆ
ZOBACZ  
 
 
INSTYTUCJE
 
Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.:
 
 
 Wykonanie: CONCEPT strona główna     informator regionalny     mapa regionu    
pomoc     kontakt     mapa serwisu    
© 2005 Wielkopolska