SZANSE ROZWOJOWE

Przedstawiony obraz Wielkopolski ilustruje najistotniejsze cechy, walory i rozmiary potencjału gospodarczego. Województwo wielkopolskie to region szybko rozwijający się, o dużym potencjale dalszego dynamicznego rozwoju. Dobrze na przyszłość rokuje korzystny układ sieci infrastruktury komunikacyjnej. Znakomite jest usytuowanie Wielkopolski względem głównych europejskich szlaków tranzytowych. Leży ona w obszarze łączącym Europę Zachodnią z Rosją. Stanowi doskonałe miejsce etapowe dla inwestorów zagranicznych w kontaktach gospodarczych ze Wschodem. Czynnikami determinującymi atrakcyjność komunikacyjną są szybkie połączenia kolejowe z dużymi miastami kraju i Europy oraz obecność lotniska pasażerskiego w Poznaniu. Województwo należy do najatrakcyjniejszych z punktu widzenia chłonności rynku. Decyduje o tym wyższa niż w kraju zamożność mieszkańców, jak też dochody zlokalizowanych tu firm, sięgające 9,24% globalnego dochodu wszystkich osób prawnych w Polsce. Jedną z silnych stron gospodarki województwa stanowi wysoka - na tle kraju - wartość inwestycji zagranicznych. Ich lokowaniu sprzyja rozwinięty system otoczenia biznesu oraz sukcesywnie postępujące procesy przekształceń własnościowych. Województwo ma do zaoferowania wiele obszarów działalności gospodarczej gwarantujących sukces. Do wykorzystania jest przede wszystkim potencjał wytwórczy przedsiębiorstw, w tym również prywatyzowanych. Szczególnie pożądane są inwestycje podnoszące jakość produkcji, wnoszące myśl techniczną i nowe formy organizacyjne, sprzyjające tworzeniu układów kooperacyjnych. Z racji swego rolniczego charakteru Wielkopolska zainteresowana jest inwestycjami w infrastrukturę techniczną obszarów wiejskich, jak również inwestycjami aktywizującymi gospodarkę na tych obszarach. W niedalekiej przyszłości do wykorzystania i zagospodarowania oferowane będą inwestycje infrastrukturalne wzdłuż trasy przyszłej autostrady. Potencjalnie ważnym sektorem gospodarki może być turystyka. Najatrakcyjniejsze do zagospodarowania są skupiska jezior, położone wśród lasów. Intensywnego rozwoju wymaga jednak baza hotelowa oraz infrastruktura turystyczna.

Będąca w trakcie budowy autostrada A2 stanie się główną osią komunikacyjną łączącą Wielkopolskę z państwami Unii Europejskiej, z centrum Polski a także z państwami Europy Wschodniej. Obecnie istnieje około 5000 ha terenów atrakcyjnych dla inwestorów, znajdujących się w okolicach 14 węzłów autostradowych. Poszczególne gminy, będące właścicielami tych terenów, zainteresowane są pozyskiwaniem takich inwestycji jak: budowa budynków mieszkalnych, hoteli, obiektów handlowych, sportowych i rekreacyjnych, magazynów. Istnieje również duże zapotrzebowanie na obiekty o charakterze usługowym i infrastrukturalnym, a także na punkty obsługi podróżnych. Gminy gotowe są także na przeznaczenie w/w gruntów na aktywację gospodarczą oraz na prowadzenie działalności przemysłowej i rzemieślniczej.

Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.


 POWRÓT    

 DRUKUJ     
GALERIE ZDJĘĆ
ZOBACZ  
 
 
INSTYTUCJE
 
Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.:
 
 
 Wykonanie: CONCEPT strona główna     informator regionalny     mapa regionu    
pomoc     kontakt     mapa serwisu    
© 2005 Wielkopolska