Ochrona wód

Województwo wielkopolskie w całości pokrywa się z obszarem dorzecza Odry. Największą rzeką jest Warta. Występuje także duża liczba jezior polodowcowych (779), zlokalizowanych na Pojezierzach Pomorskim i Wielkopolskim oraz zbiorników sztucznych. Jeśli chodzi o wody podziemne to niektóre z nich zaliczone zostały objęte ochroną. Ponadto na terenie województwa wielkopolskiego występują wody geotermalne, generalnie w zachodniej części województwa. Województwo wielkopolskie w porównaniu z innymi obszarami Polski uchodzi za najbardziej deficytowe w wodę przede wszystkim ze względu na niskie sumy opadów atmosferycznych.

Celem ekologicznym województwa w zakresie ochrony wód jest zapewnienie odpowiedniej jakości użytkowej wód, racjonalizacja zużycia wody, zwiększenie zasobów wody w zlewniach oraz ochrona przed powodzią.

Realizacja tych celów odbywa się poprzez m.in.: wprowadzenie jednolitego systemu zarządzania zasobami wodnymi na terenie województwa; opracowanie i sukcesywne wdrażanie programów ochrony wód; modernizację i rozbudowę stacji uzdatniania wody w celu dostosowania jakości wody pitnej do standardów UE; wspieranie działań podmiotów gospodarczych w zakresie racjonalnego gospodarowania wodą w tym eliminowanie nieuzasadnionego wykorzystania wód podziemnych do celów przemysłowych; opracowanie i wdrażanie programów ochrony przeciwpowodziowej; uporządkowanie gospodarki ściekowej. W ostatnich latach największe inwestycje związane z ochroną środowiska w regionie obejmowały budowę lub modernizację oczyszczalni ścieków m.in. w Poznaniu, Kaliszu, Lesznie i Ostrowie Wielkopolskim oraz budowę lub modernizację ujęć wody m.in. dla miasta Piły. Projekty te były współfinansowane ze środków Unii Europejskiej.



 POWRÓT    

 DRUKUJ     
GALERIE ZDJĘĆ
ZOBACZ  
 
 
INSTYTUCJE
 
Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.:
 
 
 



Wykonanie: CONCEPT strona główna     informator regionalny     mapa regionu    
pomoc     kontakt     mapa serwisu    
© 2005 Wielkopolska