ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW

Wielkopolska posiada stworzony w 2003 r. "Wojewódzki plan gospodarki odpadami". Plan ten przewiduje objęcie wszystkich mieszkańców województwa zbiórką odpadów i zobowiązuje powiaty i gminy do ich selektywnego zbierania.

Podstawową metodą unieszkodliwiania odpadów komunalnych w województwie wielkopolskim jest ich deponowanie na składowiskach odpadów komunalnych. Przy stale rosnącej ilości wytwarzanych odpadów komunalnych składowiska w szybkim tempie wypełniają się. Dlatego też wdrażane są nowe sposoby zagospodarowywania odpadów (np. kompostowanie). Obecnie w większości gmin województwa prowadzona jest selektywna zbiórka odpadów nadających się do recyklingu. Wprowadzenie programów w dziedzinie gospodarki odpadami jest uzależnione od możliwości finansowych samorządów lokalnych oraz ekologicznej edukacji społeczeństwa. Efektywna gospodarka odpadami komunalnymi może być prowadzona jedynie na poziomie ponadlokalnym. Obecnie w województwie wielkopolskim działa kilka celowych związków gmin powołanych do wspólnego rozwiązywania problemów odpadów komunalnych. 

Wśród priorytetów inwestycyjnych w gospodarce odpadami na terenie Wielkopolski wymienić należy: zamknięcie i rekultywację istniejących mogilników - miejsc deponowania odpadów niebezpiecznych; rekultywację składowisk wyłączonych z użytkowania; objęcie wszystkich mieszkańców regionu selektywną zbiórką odpadów; wprowadzanie bezodpadowych technologii produkcyjnych; zagospodarowanie osadów ściekowych.

W ostatnich latach największe inwestycje w regionie związane z gospodarką odpadami obejmowały m.in. likwidację mogilników i magazynów, w których zgromadzono środki ochrony roślin oraz budowę zakładów unieszkodliwiania odpadów np. współfinansowany ze środków funduszu ISPA zakład dla Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”. POWRÓT    

 DRUKUJ     
GALERIE ZDJĘĆ
ZOBACZ  
 
 
INSTYTUCJE
 
Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.:
 
 
 Wykonanie: CONCEPT strona główna     informator regionalny     mapa regionu    
pomoc     kontakt     mapa serwisu    
© 2005 Wielkopolska