OCHRONA POWIETRZA

Głównymi źródłami emisji zanieczyszczeń do atmosfery w regionie są zakłady sektora paliwowo-energetycznego. Główne źródła emisji zanieczyszczeń zlokalizowane są w dużych miastach (Konin, Poznań, Kalisz). Największy udział w emisji zanieczyszczeń pyłowych z terenu województwa ma Konin (lokalizacja przemysłu energetycznego), natomiast najmniejszy udział ma powiat grodziski. Od kilku lat obserwuje się tendencję spadkową zarówno w odniesieniu do emisji gazowej, jak i pyłowej.

Celami ekologicznymi województwa w zakresie ochrony powietrza są: zapewnienie wysokiej jakości powietrza oraz redukcja emisji gazów cieplarnianych i niszczących warstwę ozonową. Realizacja tych celów odbywa się poprzez: eliminowanie węgla jako paliwa w lokalnych kotłowniach i gospodarstwach domowych i zastępowanie go innymi bardziej ekologicznymi nośnikami ciepła, w tym odnawialnymi źródłami energii (np. wody geotermalne, energia słoneczna, energia z biomasy z lokalnych źródeł); termorenowację budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej; edukację ekologiczną mieszkańców nt. korzystania z proekologicznych nośników energii; unikania spalania odpadów w piecach domowych. Innowacyjne projekty w ochronie powietrza w naszym regionie obejmują również m.in. budowę ciepłowni geotermalnych dla Czarnkowa i Koła.

Do największych inwestycji w regionie związane z ochroną powietrza w ostatnich latach zaliczyć należy m.in. modernizację elektrowni Pątnów-Adamów-Konin. POWRÓT    

 DRUKUJ     
GALERIE ZDJĘĆ
ZOBACZ  
 
 
INSTYTUCJE
 
Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.:
 
 
 Wykonanie: CONCEPT strona główna     informator regionalny     mapa regionu    
pomoc     kontakt     mapa serwisu    
© 2005 Wielkopolska