OCHRONA PRZED HAŁASEM

Klimat akustyczny miast województwa kształtuje się niekorzystnie. Jest to związane przede wszystkim ze wzrostem natężenia ruchu drogowego.

Od początku lat 90-tych prowadzony jest monitoring klimatu akustycznego województwa wielkopolskiego, który jest sukcesywnie rozszerzany o nowe tereny. Jego efektem będzie stworzenie programu ograniczenia hałasu. Pozostałe zadania województwa na najbliższe lata obejmują również: rozwój monitoringu hałasu na terenach szczególnie zagrożonych; budowę obwodnic szczególnie narażonych na hałas centrów miast; budowę ekranów akustycznych i pasów zwartej zieleni ochronnej wzdłuż ciągów komunikacyjnych. POWRÓT    

 DRUKUJ     
GALERIE ZDJĘĆ
ZOBACZ  
 
 
INSTYTUCJE
 
Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.:
 
 
 Wykonanie: CONCEPT strona główna     informator regionalny     mapa regionu    
pomoc     kontakt     mapa serwisu    
© 2005 Wielkopolska