Imprezy Wielkopolski

Wielkopolskie środowiska kultury naprawdę nie próżnują. Na terenie całej Wielkopolskie corocznie odbywa się wiele interesujących imprez o różnym zasięgu, część z nich ma charakter cykliczny. Organizatorzy zapraszają do wspólnej zabawy nie tylko Wielkopolan, ale i mieszkańców całej Polski, jak i zagranicznych gości.

Dzień Spieczonego Bliźniaka – Czarnków

Idea imprezy zrodziła się w Miejskim Centrum Kultury w Czarnkowie. Od 5 lat w ostatnią niedzielę sierpnia Czarnków przeżywa najazd bliźniaków, spieczonych letnim słońcem, chętnych do hucznego świętowania w gronie swej wielkiej bliźniaczej rodziny. Członkami tej różnorodnej rodzinki są bliźniaki, a nawet trojaczki, reprezentujące różne regiony Polski i różny przedział wiekowy.

Wyjątkowi Czarnkowscy goście ułożyli także swój hymn, którego fragment brzmi; „Bliźniak górą jest i basta, czy w pampersie, czy dorasta”.

Świętowanie bliźniaków ma pewne stałe punkty programu:

  • paradę uliczną pod hasłem „Bliźniaki przyszłością narodu”,
  • konkurs „Jak dwie krople wody” – na Najbardziej podobną parę bliźniaków,
  • sprawdzian wiedzy bliźniaczej „Co dwie głowy, to nie jedna”,
  • możliwość zaprezentowania swoich zainteresowań i talentów,
  • imprezie towarzyszą także koncerty i ognisko z pieczonymi ziemniakami.

Dzień Spieczonego Bliźniaka jest atrakcyjną imprezą, o czym świadczy stale rosnąca liczba jej uczestników.

/na podstawie „Kroniki Wielkopolskiej” z 2003 r./

JARMARK CHMIELO-WIKLINIARSKI
w najmłodszym mieście Wielkopolski – NOWYM TOMYŚLU

Pomysł imprezy zrodził się z nowotomyskiej tradycji upraw chmielu i wikliny, które to rośliny są znakami rozpoznawczymi Nowego Tomyśla. Pierwszy Jarmark odbył się we wrześniu 1977 roku. Z Jarmarkiem łączą się także Dożynki Gminne. Nowotomyska impreza nawiązuje do targów chmielu i wystaw wyrobów wiklinowych, których korzenie sięgają czasów przed II wojną światową.

Pomysł imprezy zrodził się z nowotomyskiej tradycji upraw chmielu i wikliny, które to rośliny są znakami rozpoznawczymi Nowego Tomyśla. Pierwszy Jarmark odbył się we wrześniu 1977 roku. Z Jarmarkiem łączą się także Dożynki Gminne. Nowotomyska impreza nawiązuje do targów chmielu i wystaw wyrobów wiklinowych, których korzenie sięgają czasów przed II wojną światową. Wyroby z wikliny zdobią także miasto Nowy Tomyśl: w 2002 roku na placu przy Nowotomyskim Domu kultury stanęła muszla koncertowa opleciona wikliną. Trwający trzy dni Jarmark przygotowują wszyscy mieszkańcy, robią to dla swojego miasta. Ludność Nowego Tomyśla i okolic zaprasza do uczestnictwa w rezultatach swojej wspólnej pracy.

VERBA SACRA
„Na początku było słowo...”

Ten niezwykły projekt jest poświęcony tradycji słowa w kulturze duchowej. Szczególny nacisk został położony na dziedzictwo europejskie. Przedsięwzięcie, którego pomysłodawcą jest reżyser Przemysław Basiński, realizowane jest od stycznia 2000 roku. VERBA SACRA odbywa się w formie cyklu dwunastu tekstów biblijnych. Atutem tego wydarzenia jest udział najwybitniejszych aktorów. Dotychczas wystąpili m.in. Maja Komorowska, Dorota Segda, Krzysztof Kolberger, Daniel Olbrychski, Andrzej Seweryn, ś. p. Henryk Machalica, Jerzy Trela i wielu innych znakomitych aktorów.

Ideą projektu jest seria publicznych, comiesięcznych prezentacji tekstów wielkiej klasyki literatury. Wystąpienia są poprzedzane pracami wybitnych literaturoznawców, teologów i historyków. Na podstawie realizowanych przez nich badań formułowany jest krótki wstęp poprzedzający uroczystą recytację. Wystąpieniu aktora towarzyszy szczególna oprawa muzyczna w wykonaniu zespołów chóralnych.

Organizacją przygotowań zajmuje się Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Przedsięwzięcie VERBA SACRA stale się rozwija. W 2001 roku projekt wzbogacono o dodatkowe elementy:

  • Wielka Klasyka – obejmuje dzieła klasyki narodowej i światowej;
  • Festiwal Sztuki Słowa;
  • Modlitwy Katedr Europejskich

VERBA SACRA to jedyne w swoim rodzaju przedsięwzięcie kulturalne, pozwalające obcować z pięknym słowem, które stanowi nasze dziedzictwo i pomaga przetrwać pokoleniom...
http://www.verbasacra.pl

Międzypowiatowy Festiwal Piosenki Dziecięcej
i Młodzieżowej – Konin

Konkurs odbywa się w Koninie od 23 lat. Organizatorem Festiwalu są Centrum Kultury i Sztuki w Koninie oraz Górniczy Dom Kultury ”Oskard” w Koninie. Początkowo był etapem eliminacji do Ogólnopolskiego wówczas Dziecięcego Festiwalu Piosenki i Tańca. Festiwal w swej obecnej postaci odbywa się od połowy lat 90-tych, na skutek zmian zasad kwalifikowania dzieci do Festiwalu Piosenki i Tańca. Międzypowiatowy Festiwal Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej jest adresowany do młodych wokalistów: od 6 do 19 roku życia, z terenu byłego województwa konińskiego. Konkurs jest podzielony na etapy: gminny, powiatowy. Laureaci ostatnich eliminacji biorą udział w przygotowanych dla nich warsztatach wokalnych. Finał Festiwalu odbywa się w dwóch częściach: konkursowej i koncertowej przed licznym audytorium.

Warto nadmienić, że celem Konkursu jest popularyzowanie piosenki dziecięcej, a także przygotowanie młodych wokalistów do wystąpień na scenie. Jednocześnie udział w tego typu imprezie kulturalnej jest na pewno ciekawym doświadczeniem i dobrą zabawą.

Dzień Wielkopolski – Poznań

Organizatorem tego szczególnego dnia jest Wielkopolskie Towarzystwo Kulturalne. Impreza odbywa się od 1998 roku w pierwszej dekadzie grudnia. Projekt ma szczytne cele. Jednym z nich jest chęć złożenia hołdu Wielkopolanom, którzy szczególnie zasłużyli się dla regionu, swej Małej Ojczyzny, jak i całego kraju. Organizatorzy imprezy stawiają sobie także za cel poszerzenie zakresu dialogu i współdziałania społecznego. Istotnym założeniem Dnia Wielkopolski jest również integrowanie społeczności wokół wspólnych wartości.

Każdego roku ze strony zarządu Wielkopolskiego Towarzystwa Kulturalnego pada propozycja hasła, którego zadaniem jest koncentrowanie uwagi uczestników i opinii publicznej na danym zagadnieniu. Planowanym hasłem w roku 2004 jest Wielkopolska Obywatelska.

Obchodom Dnia Wielkopolski towarzyszą także inne imprezy: od 2002 roku Kulturalny Supermarket – „dzień otwarty” instytucji kulturalnych i naukowych Poznania, natomiast od 2003 roku Wielkopolska dawniej niż wczoraj – konkurs.Podczas obchodów Dnia Wielkopolski wręczana jest również Nagroda Główna Wielkopolskiego Towarzystwa Kulturalnego przyznawanej przez Zarząd WTK za działalność dla kultury regionu. http://www.wtk.poznan.pl

/materiały udostępniło Biuro Zarządu WTK, ul. Św. Marcin 80/82 Poznań/

Festiwal Teatralny ”Malta” - Poznań

”MALTA” to jedna z najbardziej znanych imprez teatralnych w Polsce i Europie, a także największy festiwal teatrów dramatycznych w naszym kraju. Co roku, od 14 lat, na przełomie czerwca i lipca do Poznania przybywają rzesze miłośników teatru. Można wówczas wyczuć specyficzną atmosferę, charakterystyczną tylko dla wydarzeń kulturalnych.

Program Festiwalu obejmuje przedstawienia teatrów plenerowych i ulicznych, jak również najciekawsze propozycje poznańskiego środowiska teatralnego z ostatniego sezonu. Oferta ”MALTY” jest przede wszystkim skierowana do licznych reprezentantów polskich i międzynarodowych festiwali sztuki, goszczących na Festiwalu.

”MALTA” przyznaje swoją nagrodę o nazwie ”OFF-eusz”, jest ona przyznawana przez akredytowanych dziennikarzy przy Festiwalu. Otrzymanie tejże nagrody jest jednoznaczne z zaproszeniem do programu głównego kolejnej edycji ”MALTY”.

Głównym celem Festiwalu jest promocja teatru polskiego, tego niezależnego, jak i instytucjonalnego. Podczas Festiwalu Teatralnego ”MALTA” miasto gości artystów teatru, plastyków, muzyków z całej Europy, a także, jak miało to miejsce w tym roku, z Korei, Senegalu i USA.

”MALTA” daje szansę na to, by przez te parę dni w roku zagościć i zasmakować w świecie teatru… i oczywiście jest dobrą promocją miasta.

http://www.malta-festival.pl/

Święto Bambrów - Poznań

Święto Bambrów odbywa się ku pamięci rocznicy podpisania pierwszego kontraktu między miastem, Poznaniem, a przybyłymi z Bambergu osadnikami – 1 sierpnia 1719 roku. Świątecznym, bamberskim dniem jest zawsze pierwsza sobota po 1 sierpnia. Miejscem imprezy jest Stary Rynek, przy studzience z Bamberką. W obchodach Święta Bambrów uczestniczą władze miasta, województwa wielkopolskiego, Urzędu Marszałkowskiego, duchowieństwo, członkowie Towarzystwa Bambrów Poznańskich, przedstawiciele mediów, mieszkańcy Poznania, turyści, a także goście z Bambergu.

Program imprezy jest bardzo atrakcyjny, zawiera pewne stałe punkty. Obchody rozpoczynają się odczytaniem fragmentu I kontraktu; poza tym ma miejsce przyozdabianie figury Bamberki girlandą uplecioną z liści i kwiatów. Od roku 2000 przyznawana jest również odznaka ”Złotej Bamberki”, otrzymuje ją osoba zasłużona Towarzystwu Bambrów Poznańskich. Części oficjalnej towarzyszą kiermasz warzyw i owoców, sprzedaż wiejskiego chleba . Kupić można także sznekę z glancem, czyli drożdżówkę, pyry z gzikiem (patrz: ziemniaki z twarożkiem), chleb ze smalcem. Organizowane są również konkursy gwary poznańskiej, gry w zośkę, noszenia wody w wiadrach.

Ponadto bamberskie akcenty można zachować na dłużej, robiąc sobie, na przykład, zdjęcie z kobietami w tradycyjnych bamberskich strojach.


/na podstawie nadesłanych materiałów i informacji uzyskanych ze stron internetowych/

Imprezy Muzeum Narodowego Rolnictwa
i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie

Muzeum w Szreniawie organizuje w ciągu roku wiele rozmaitych imprez. Są to imprezy dwojakiego rodzaju. Pierwsze adresowane są do zorganizowanych grup dzieci i młodzieży z przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów. Imprezy te odbywają się dłużej, mają formę prelekcji, ale i zabaw, konkursów, dzieci wykonują prace ręczne i uczą się bawiąc. Przykładami tych imprez edukacyjnych są: Pokaz zdobienia pisanek – dzieci miały okazję poznać obrzędy związane z Wielkanocą, Omłoty w Szreniawie 20-24.09.2004 – dzieci zapoznają się z technikami młócenia i czyszczenia ziarna, Zwyczaje i obrzędy bożonarodzeniowe 01-17.12.2004.

Poza tym Muzeum organizuje także imprezy skierowane do uczestników masowych. Do przedsięwzięć otwartych należą: Jarmark Wielkanocny, Festyn Zielonoświątkowy i Wesele Wiejskie.

Festyn Zielonoświątkowy

Impreza miała miejsce w niedzielę 23 maja 2004 roku. Zorganizowana została nie tylko w celu uprzyjemnienia czasu zwiedzającym teren Muzeum , ale przede wszystkim by utrwalić tradycje zielonoświątkowe. Warto wspomnieć, że Zielone Świątki to jedno z najważniejszych świąt kościelnych, które kończy okres wielkanocny. Święto Zielonych Świątek było także obrzędowym ukoronowaniem działań zapewniających obfite zbiory i dobry chów zwierząt. Obchodom Zielonych Świątek towarzyszyły rozmaite konkursy i zabawy m.in. wyścigi konne, zawody w pędzeniu bydła czy zawody strzeleckie.

Podczas festynu w Muzeum goście mieli możliwość uczestniczenia w różnorodnych atrakcjach. Zwolennicy zadań sportowo-wyczynowych mogli wziąć udział w ustawianiu ”maja” – ociosanego drzewa z zielonym wierzchołkiem przybranym wstążkami i przymocowaną butelką wina, miodu czy wódki, której szczęśliwym posiadaczem stawał się ten, kto wspiął się po śliskim pniu. Ponadto można było obserwować korowód ”smolarzy”, który dawniej paradował po wsi w następującym składzie: dziad z babą, okręcony słomą lub grochowinami niedźwiedź, smolarz z wiadrem błota i wiechciem słomy.

Odwiedzający Muzeum mogli także skosztować chleba upieczonego w oryginalnym piecu chlebowym, przejechać się bryczką. Dla dzieci czynna była zagroda edukacyjna , a w niej zwierzęta gospodarskie, a także dawne zabawki ludowe.

Festyn był organizowany wespół z Rejonową Radą Honorowego Krwiodawstwa PCK w Poznaniu, która również przygotowała atrakcje dla uczestników festynu, a wśród nich m.in. zwiedzanie wozów strażackich, pokaz ratownictwa drogowego oraz pokaz udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach.

Wesele Wiejskie

Kolejnym interesującym pomysłem Muzeum jest impreza zatytułowana Wesele Wiejskie. Impreza z założenia ma charakter cykliczny. Odbywa się na przełomie sierpnia i września i ma na celu ukazanie zwyczajów i obrzędów weselnych wsi polskiej. W Weselu Wiejskim bierze udział autentyczna para młoda. Całość uroczystości mogą ”podglądać” odwiedzający Muzeum, gdyż akcja wesela rozgrywa się na terenie Muzeum.

W roku 2003 odbyło się Wesele Lubelskie, a zgodnie z lubelską tradycją ślubowali sobie Żaneta Młynarczyk i Krzysztof Kaczmarek.

W tym roku, 2004, odbędzie się Wesele Szamotulskie z udziałem pary młodej: Anny Modławskiej i Witolda Gładkiego. Projekt się ciągle rozwija i planuje się kolejne edycje.

Wesele Lubelskie:

Uroczystość miała miejsce 23 i 24 września 2003 roku. Pierwszego dnia zaprezentowano zwyczaje i obrzędy przedślubne, do których należą m.in.: zaloty, swaty, zrękowiny, rózgowiny, przybycie Pana Młodego, wykup rózgi, zwyczajowe spraszanie gości, a na koniec dnia egzamin z pacierza. Natomiast 24 września miały miejsce zwyczaje i obrzędy ślubne: strojenie bryczek, błogosławieństwo i wyjazd do kościoła, pokaz tańców i pieśni lubelskich, powrót orszaku z kościoła, uczta weselna, oczepiny, targ o Pannę Młodą, zbieranie datków i przenosiny.

Uroczystości towarzyszyły rozmaite atrakcje: wystawa czasowa ”Lubelszczyzna mało znana”, wystawa narzędzi i maszyn rolniczych z okolic Lublina, pokaz pracy twórców ludowych. Goście weselni mogli także skosztować tradycyjnych potraw kuchni lubelskiej.

Podczas wesel odtwarzane są stylizowane zagrody Pani Młodej i Pana Młodego.

Wesele szamotulskie

Impreza planowana jest na 11 i 12 września 2004 roku. Uroczystość związana jest w tym roku z obchodami jubileuszu 40-lecia Muzeum w Szreniawie.

Na sobotę, 11.09.2004, planowane są występy zespołów, które mają zamiar przedstawić zwyczaje i obrzędy weselne różnych wsi wielkopolski.

I tak planowany jest występ Zespołu Regionalnego im. Anny Markiewicz z Bukówca Górnego, który zaprezentuje obrzędy weselne wsi z Leszczyńskiego, obejmujące zmówiny, powrót z kościoła, ucztę weselną i oczepiny.

Zespół Instrumentalno-Taneczny ”Młodzi Biskupianie” ze Starej Krobi planuje występ Kapeli Dudziarskiej.

Ponadto Zespół Regionalny ”Wesele Przyprostyńskie” z Przyprostni koło Zbąszynia przedstawi widowisko pt. ”Wesele Przyprostyńskie” prezentujące zwyczaje weselne z regionu Zachodniej Wielkopolski, będą to zmówiny, pożegnanie pary młodej, wyjazd do kościoła, powrót z kościoła, ucztę z tańcami, oczepiny i zakończenie.

Na koniec dnia planowany jest koncert Zespołu Pieśni i Tańca ”Wielkopolska”.

Niedzielna część uroczystości rozpocznie się występem Zespołu Dziecięcego ”Szreniawa”. Następnie będzie miał miejsce główny punkt programu, czyli widowisko weselne pt. ”Wesele szamotulskie” w wykonaniu Zespołu Tańca Ludowego ”Poligrodzianie” z udziałem pary młodej: Anny Modławskiej i Witolda Gładkiego. Zostaną zaprezentowane zwyczaje i obrzędy przedślubne, a więc zmówiny, zaloty, swaty, prezentacja orszaku weselnego i wyjazd do kościoła. Uroczystość zaślubin odbędzie się w Kościele Parafialnym pw. Świętego Andrzeja Apostoła w Komornikach.

Podczas ślubu, gościom pozostałym na terenie Muzeum, swym koncertem czas będzie umilać zespół ”Poligrodzianie”. Po powrocie z kościoła będzie kontynuowana dalsza część widowiska. Zostanie rozegrana scena przed domem: z kądzielą i kierzynką dla Panny Młodej oraz cepem i miotłą dla Pana Młodego. W dalszej części odbędzie się biesiada weselna, oczepiny i zakończenie wesela.

Muzeum zaznacza, że plan Wesela Wiejskiego 2004 może ulec jeszcze zmianie.

Wśród muzealnych atrakcji znajdują się wypiekanie chleba, możliwość tkania oraz pranie za pomocą „dawnej maszyny piorącej”, czyli tarki.

Imprezy Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego odbywają się w parku przy Muzeum, a także na obszarze dawnego folwarku znajdującego się również w Szreniawie. Część imprez ma miejsce w zmodernizowanej stodole, która pomieści 200 osób.

Propozycje Muzeum w Szreniawie są na pewno bardzo interesujące. Uczestnicząc w tego typu imprezach możemy dowiedzieć się wielu ciekawych rzeczy o życiu dawnych mieszkańców wsi i porównać z teraźniejszością. Poza tym jest to część naszej wspólnej kultury i historii, którą warto poznać.

/na podstawie materiałów przekazanych przez Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie./

Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.


 POWRÓT    

 DRUKUJ     
GALERIE ZDJĘĆ
ZOBACZ  
 
 
INSTYTUCJE
 
Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.:
 
 
 Wykonanie: CONCEPT strona główna     informator regionalny     mapa regionu    
pomoc     kontakt     mapa serwisu    
© 2005 Wielkopolska