MIEJSCA WIELKOPOLSKI

Kultura w Wielkopolsce to liczne muzea, instytucje kulturalne, teatry, skanseny, zamki, z których każde ma swoją własną niepowtarzalną historię. Oferta jest naprawdę przebogata, a odwiedzający Wielkopolskę, żądni kulturalnych wrażeń na pewno nie będą się nudzić.

Przedstawiamy sztandarowe miejsca Wielkopolski, znane, ale nie banalne, stanowiące godną reprezentację wielkopolskiej ziemi. Jednak to nie wszystko, co Wielkopolska może zaoferować, to dopiero przedsmak prawdziwej kulturalnej przygody, na której szlaku najmilej jest odkryć coś interesującego przypadkiem, samemu. Natomiast nasze propozycje to zdecydowanie najlepszy początek.

Filharmonia Poznańska im. Tadeusza Szeligowskiego

Ta instytucja kultury rozpoczęła swoją działalność w 1947 roku z inicjatywy Tadeusza Szeligowskiego – poznańskiego kompozytora i pierwszego jej dyrektora. Salą koncertową Filharmonii jest Aula Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.Orkiestra Filharmonii należy do najbardziej znanych orkiestr symfonicznych w Polsce. Jest również uczestnikiem wielu prestiżowych przedsięwzięć muzycznych. Bywała gościem na wielu europejskich estradach. Z Filharmonią związany jest Chór Poznańskie Słowiki Stefana Stuligrosza – jednego z najbardziej znanych poznaniaków, który poświęca swój czas nad doskonaleniem brzmienia chóru. Poznańskie Słowiki jest chórem amatorskim, występującym w całej Polsce, jak i koncertującym po całym świecie... http://www.filharmonia.poznan.pl

Teatr Nowy im. Tadeusza Łomnickiego w Poznaniu

Nie należy się sugerować nazwą, gdyż Teatr Nowy istnieje już 80 lat! Ponadto jest uważany za jedną z najlepszych scen dramatycznych w Polsce. Bogaty repertuar, interesujące inscenizacje, które często zyskują miano kultowych i nie schodzą z afisza całymi latami, znakomici aktorzy, a także, od niedawna, zmodernizowane, komfortowe wnętrze – wszystko to tworzy specyficzny charakter tego miejsca, znajdującego się przy jednej z najdłuższych ulic Poznania – Dąbrowskiego.

Teatr Nowy był wielokrotnie nagradzany na rozmaitych konkursach i festiwalach teatralnych. Swe imię Teatr Nowy zyskał 22 lutego 2002 roku, a zawdzięcza je wybitnemu aktorowi – Tadeuszowi Łomnickiemu – który zmarł na deskach Teatru podczas jednej z prób do „Króla Leara” Williama Shakespeare’a. http://www.teatrnowy.pl

Teatr Wielki im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu

Inauguracja rozpoczęcia działalności Teatru Wielkiego miała miejsce 31 sierpnia 1919 roku. Uroczystości towarzyszyło wystawienie spektaklu Stanisława Moniuszki pt. „Halka”. Po 31 latach od tamtego zdarzenia nadano poznańskiej Operze imię autora „Halki” – największego polskiego kompozytora operowego.
Budowa dzisiejszego budynku Teatru Wielkiego – jakże charakterystycznego dla krajobrazu Poznania – rozpoczęła się w 1909 roku. Poznański Teatr Wielki gościł znamienite osobistości i szybko zdobył sobie uznanie. Stało się tak dzięki operze i baletowi wystawianych na scenie pod Pegazem. Każdy z dyrektorów Teatru wniósł swój wkład w dorobek poznańskiej Opery, współbudując jej prestiż.

Teatr Wielki współpracuje ze scenami festiwalowymi oraz teatrami za granicą. Zespół Opery gości na wielu europejskich scenach, bierze udział w międzynarodowych festiwalach. W trosce o rozbudzenie zainteresowania operą wśród najmłodszych pokoleń, prowadzone są przez Sławomira Pietrasa Poznańskie Warsztaty Operowe. http://www.opera.poznan.pl

Teatr im. Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu

Kaliski Teatr ma posiada bardzo bogatą historię, której początki sięgają roku 1800. Kaliszanie byli ogromnymi entuzjastami sztuk teatralnych i chętnie przyjmowali w swe skromne progi aktorów Teatru Narodowego z Warszawy, którzy wraz ze swoim sławnym dyrektorem – Wojciechem Bogusławskim – przybywali do Kalisza, aby prezentować efekty swej twórczej pracy.

Pierwszy budynek Teatru spłonął, a na odbudowę przyszło Kaliszanom czekać 40 lat. Doczekali się jednak... 24 lipca 1900 roku otwarto nowy piękny Teatr, którego wspaniały gmach wyposażony w instalację gazową i wodociągową – rarytas w tamtych czasach – został zniszczony przez Niemców w 1914 roku. Mieszkańcy Kalisza nie poddali się i ponownie odbudowali swój Teatr, czyniąc jego patronem, w 1936 roku, Wojciecha Bogusławskiego. Kaliski Teatr przetrwał pomimo trudności finansowych i po dziś dzień jest wizytówką Kalisza. http://www.teatr.kalisz.pl

Teatr im. Aleksandra Fredry w Gnieźnie

1 maja 1946 roku, w ciężkich powojennych czasach, Teatr Miejski w Gnieźnie rozpoczął swą działalność. Od roku 1955 nosi imię Aleksandra Fredry. Przez długi czas Teatr w Gnieźnie był sceną objazdową , prezentował swoją twórczość mieszkańcom wielkopolskich miejscowości. Na skutek remontu teatralnej sceny i widowni, zmniejszano liczbę objazdowych przedstawień, aż do całkowitego ich zaniechania. Stając się sceną stacjonarną, Teatr przeżył swe powtórne narodziny – 17 maja 1991 roku.

Gnieźnieński Teatr wystawia rozmaite przedstawienia, realizuje różne projekty. Głównie są to inscenizacje klasyki polskiej i obcej. Ponadto Teatr współpracował z wrocławskim teatrem Pantomimy. Ta kulturalna placówka dba także o najmłodszą część publiczności – pamiętając o dziecięcym repertuarze. prowadzi również na szeroką skalę edukację teatralną, uczestnicząc w rozmaitych akcjach, m.in. ogólnopolskim programie ”Cała Polska Czyta Dzieciom”, realizuje też nowy projekt ”Spotkanie z Andersenem”. http://www.teatr.gniezno.pl

Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy - śladami wczesnego średniowiecza Wielkopolski

Początkowo na wyspie na jeziorze Lednica stworzono rezerwat archeologiczny na Ostrowie Lednickim. Później, w roku 1970, w jego miejsce powstało Muzeum Pierwszych Piastów – największa placówka w Wielkopolsce, jeden z punktów Szlaku Piastowskiego. Najważniejszym celem przyświecającym powstaniu Muzeum była ochrona jednych z najstarszych i najlepiej zachowanych na naszych ziemiach reliktów kamiennej architektury pałacowej i sakralnej. Głównymi punktami Muzeum są przedromańskie pozostałości pałacu mieszka I i Bolesława Chrobrego, a także kościół z pochówkami uprzywilejowanych, wałami grodu z X w., reliktami jednego z mostów, które w X-XI w. łączyły to miejsce ze stałym lądem. Ponadto zwiedzający mogą zobaczyć tzw. Mały Skansen, który tworzy stylizowana brama grodowa i kilka oryginalnych obiektów drewnianej zabudowy wsi. Na szczególną uwagę zasługuje także muzealna kolekcja uzbrojenia, której zbiory zawierają ponad 300 egzemplarzy broni, a w śród nich m.in. miecze, kolczugę, topory i siekiery.

Wizyta w Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy to niezwykła wyprawa w naprawdę odległą przeszłość. Tel. (+48 61) 427 50 10

Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie - wędrówka od pradziejów po współczesność

Kolejny ważny punkt na Szlaku Piastowskim – powołany w 1956 roku, który stał się samodzielną jednostką w roku 1973. Muzeum gromadzi eksponaty z zakresu sztuki, archeologii i kultury materialnej od średniowiecza po współczesność. Zbiory archeologiczne zawierają ceramikę, wyroby z drewna, naczynia gliniane i metalowe, uzbrojenie. Z zakresu sztuki Muzeum może się poszczycić eksponatami unikatowymi, m.in. fragmentami wyposażenia romańskiej katedry w Gnieźnie, średniowiecznymi płytkami ceramicznymi z dekoracjami figuralnymi. Zbiory zawierają również ikony, ceramikę, obrazy, regionalne dzieła sztuki i rzemiosła artystyczne. Muzeum zajmuje się także historią Gniezna i regionu – posiada plany sytuacyjne ulic Gniezna, rysunki architektoniczne dotyczące poszczególnych budynków użyteczności publicznej. Ponadto Muzeum posiada bibliotekę, gromadzącą i udostępniającą literaturę specjalistyczną i popularnonaukową z zakresu archeologii, historii, etnografii. Księgozbiór liczy ponad 17 000 pozycji, w tym liczne starodruki. Tel. (+48 61) 426 46 41

Muzeum Martyrologiczne w Żabikowie k.Poznania - "Pamięć Ofiar Zbrodni przeciw Ludzkości"

W latach 1941-1945 na terenie kilku hektarów w Żabikowie, zlokalizowano dwa obozy: pracy przymusowej dla Żydów oraz karno-śledczy podległy Gestapo, do którego trafiali m.in. polscy więźniowie polityczni, skazani za kontakty z jeńcami alianckimi, osoby duchowne, harcerze, uczestnicy powstania warszawskiego, więźniowie sowieccy, Węgrzy, Słowacy. Muzeum opiekuje się tymi obiektami po obozach hitlerowskich, stale poszerzając zbiory archiwum, które są wykorzystywane do pisania prac naukowych, jak i w celach dydaktycznych. Muzeum Martyrologiczne jest członkiem Międzynarodowej Rady Muzeów, zostało także włączone do Międzynarodowego Komitetu Muzeów Pamięci Ofiar Zbrodni przeciw Ludzkości. Współpracuje z Instytutem Pamięci Narodowej i Instytutem Zachodnim.
Tel. (+48 61) 813 06 81

Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu - z dziejów Kalisza

Mimo przeciwności losu, spowodowanych historycznymi zawieruchami, ostatecznie Muzeum udostępniło swe eksponaty publiczności w roku 1948. Zbiory muzealne możemy podzielić na działy. Dział archeologiczny zawiera materiały pochodzące z badań stanowisk pradziejowych i wczesnośredniowiecznych przeprowadzonych w rejonie kaliskim. Kolejny dział to etnograficzny, które tworzą trzy odrębne grupy: zabytki tradycyjnej kultury ludowej regionu kaliskiego, wytwory współczesnej sztuki i rękodzieła ludowego oraz eksponaty afrykańskie. Ponadto wyróżnić można dział historii obejmujący muzealia historyczna i numizmaty. Muzeum posiada również swoją bibliotekę, gromadzącą literaturę związaną ze zbiorami muzealnymi, a także wydawnictwa zwarte i czasopisma dotyczące historii Kalisza i regionu. Tel. (+48 62) 503 02 03

Muzeum Okręgowe w Koninie - dzieje ziemi konińskiej zapisane w przedmiotach

Idea utworzenia Muzeum w Koninie sięga 1936 roku, ale doczekała się realizacji dopiero w 1956 roku. Od 1982 roku siedzibą Muzeum jest zamek gotycki z XV wieku w Gosławicach. Zamek ma swą legendę i osobistego ducha...
Muzeum posiada niepowtarzalne eksponaty. Wśród nich możemy wymienić następujące zbiory:

  • kolekcja sztuki ludowej, kolekcja żelazek i moździerzy
  • kolekcja pamiątek po osobach publicznych Konina
  • pocztówki i zdjęcia z widokami Konina i miejscowości regionu
  • kolekcja pamiątek, dokumentów, materiałów osobistych mieszkańców Konina z czasów okupacji hitlerowskiej
  • zbiór 70 plakatów ilustrujących życie publiczne w Kole w okresie II Rzeczypospolitej
  • zbiór przedmiotów i materiałów obrazujących przemiany polityczna w Polsce
  • kolekcja biżuterii sentymentalnej, żałobnej, patriotycznej, okazjonalnej
  • wśród zbiorów znajdują się też judaika, stanowiące interesującą kolekcję
  • eksponaty przyrodnicze, a wśród nich szkielet słonia leśnego

Tel. (+48 63) 242 75 99

Muzeum Okręgowe w Pile - przeszłość i dorobek kulturowy północnej Wielkopolski

Muzeum zostało utworzone w 1975 roku. Zbiory muzealne obejmują rozmaite zakresy: archeologię, etnografię, historię i sztukę. Wśród eksponatów zwiedzający mogą zobaczyć m.in. rezultaty miejscowych wykopalisk np. ceramikę grobową, narzędzia z kości i poroża, a także pierwszą w Polsce kolekcję 21 grup drewna z ok. 2500r.p.n.e. Ponadto można zobaczyć stroje ludowe i tkaniny, jak również kolekcje szopek ludowych. Muzeum zbiera też materiały i dokumenty obrazujące historię Piły. Gromadzone są także militaria – umundurowanie i uzbrojenie wojska polskiego, odznaczenia i odznaki z lat 1914-1945.

Jedna z wystaw stałych poświęcona jest meblom i wnętrzom mieszkalnym od końca XVIII do początku XX wieku. Materiał wystawienniczy ilustruje cechy rokoka, empiru, biedermeieru, historyzmu, secesji i art. deco.

Muzeum corocznie udostępnia kilka tematycznych wystaw czasowych np. malarstwa polskiego. Tel. (+48 67) 212 71 37

Muzeum Okręgowe w Lesznie - historia i kultura południowo-zachodniej Wielkopolski

Działalność Muzeum prowadzi od 1950 roku. Posiada ono najbardziej znaną kolekcję malarstwa polskiego o tematyce wiejskiej XIX i XX wieku. Wśród obrazów i grafik znajdują się dzieła znanych artystów, m.in. Kossaka, Chełmońskiego , Malczewskiego. Zwiedzający Muzeum Okręgowe w Lesznie mogą zobaczyć pośród zbiorów obiekty związane z dziejami regionu: archeologiczne od neolitu po czasy średniowieczne, nowsze pamiątki z XIX i XX wieku, stroje ludowe, z interesującym zbiorem czepków i kobiecych nakryć głowy. Muzeum swymi zbiorami dokumentuje także twórczość ludową. Najmłodszym działem muzeum i zarazem posiadającym najskromniejsze zbiory jest dział – judaistyczny, powstały w 1993 roku. Dział ten zawiera muzealia i obiekty związane z kulturą i religią miejscowych Żydów. Ponadto zbiory muzealne posiadają stale powiększającą się kolekcję płyt nagrobnych, pochodzących z okolicznych cmentarzy żydowskich. Dział judaistyczny prowadzi także dokumentację cmentarzy i synagog żydowskich na trenie Wielkopolski. Tel. (+48 65) 529 61 40

Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie - jedyna taka placówka w Polsce

Placówka powstała w 1964 roku, a rangę muzeum narodowego otrzymała w 1975 roku. Siedzibę Muzeum znajduje się w otoczeniu Wielkopolskiego Parku Narodowego. Dzieje rolnictwa, przetwórstwa i przemysłu rolno-spożywczego na ziemiach polskich, a także dzieje rzemiosła wiejskiego, agroekologia, nauka i oświata rolnicza, kultura i sztuka ludowa – to główne zainteresowania Muzeum.

Ekspozycje muzealne zostały udostępnione na terenie dawnego parku dworskiego i gospodarstwa folwarcznego. Eksponaty zostały zebrane w pałacowych pawilonach, jak i na wolnym powietrzu. Stanowią one dorobek kilku pokoleń mieszkańców wsi polskiej w zakresie kultury materialnej i duchowej. Wśród naprawdę wielu obiektów muzealnych można zobaczyć m.in. kolekcję siedmiu lokomobili parowych, zbiór ciągników używanych w rolnictwie, zbiory dotyczące transportu wiejskiego. Szczególną uwagę warto zwrócić na kolekcję ponad 1100 filmów – krótko- i średniometrażowych o charakterze popularnonaukowym, zwykle czarno-białych, powstałych w latach 1950-1986, prezentujących głównie tematykę związaną z produkcją zwierzęcą i roślinną.

Wizyta w Muzeum Rolnictwa w Szreniawie przybliży historię wsi i rolnictwa polskiego, a poznając historię można się dobrze zabawić, gdyż Muzeum organizuje wiele festynów i imprez o charakterze rekreacyjnym, które są przeznaczone dla całych rodzin. Tel. (061) 810 76 29

Muzeum Bambrów Poznańskich w Poznaniu - historia niemieckich osadników

Muzeum wyjątkowe jak historia samych Bambrów i miasta Poznania z nimi związanego, powstało w 2003 roku. Ekspozycja Muzeum dotyczy kultury i historii Bambrów i ich potomków. Zwiedzając placówkę przy ulicy Mostowej można zobaczyć, jak wyglądał dom bamberski z XIX wieku, w którym znajdują się takie meble, obrazy i sprzęty, jakie ustawiano w zamożnym domu. Ponadto w gablotach powystawiane są zabytkowe obiekty m.in. haftowane czepce, dokumenty rodzinne, złoty krzyżyk przyczepiany przez Bamberki do korali. Wśród eksponatów znajdują się też narzędzia rolnicze, zdjęcia rodzin bamberskich lub poszczególnych osób.

W Muzeum znajduje się także miejsce do pracy dla osób zainteresowanych problematyką bamberską. Adres: ul. Mostowa 7/9, 61-854 Poznań

Muzeum Narodowe - jedno z największych muzeów w Polsce, 300 000 eksponatów

Korzeniami Muzeum są wielkopolskie tradycje kolekcjonerskie, sięgające XIX wieku. Patronat nad pierwszymi próbami utworzenia Muzeum obejmowało Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. Utworzone Muzeum im. Mielżyńskich miało swoją konkurencję w postaci niemieckiego muzeum, którego siedzibę Polacy przejęli po odzyskaniu niepodległości. Pomimo strat i zniszczeń będących rezultatem II wojny światowej, Muzeum udostępniło publiczności swe znacznie uszczuplone zbiory już na początku czerwca 1945 roku. Początkowe Muzeum Wielkopolskie, zostało przemianowane w 1950 r. na Muzeum Narodowe.

W historycznym budynku Muzeum mieszczą się stałe galerie malarstwa obcego, sztuki starożytnej, sztuki średniowiecznej oraz sztuki polskiej od XVI do XVIII wieku. W nowym budynku muzealnym, otwartym w grudniu 2001 roku, mieści się Galeria Sztuki Polskiej od końca XVIII do 1939 roku, a także Galeria Sztuki Współczesnej. W stałych zbiorach Muzeum Narodowego znajdują się również kolekcje, które nie mają stałej ekspozycji, są to: Galeria Plakatu i Designu, gromadząca plakat polski, obcy, wzornictwo przemysłowe, reklamę i komunikację wizualną, a także Gabinet Rycin. Muzeum Narodowe posiada osiem oddziałów. Tel. (+48 61) 856 80 00

Wielkopolski Park Etnograficzny - śladami wielkopolskiej kultury ludowej

Skansen leży pomiędzy Poznaniem a Gnieznem w Dziekanowicach. Jest miejscem, gdzie pokazywane są zabytki budownictwa ludowego, sprzęt i narzędzia z regionu Wielkopolski. W Wielkopolskim Parku Etnograficznym pokazuje się ok. 50 obiektów, głównie sprzed 100 i 200 lat. W skansenie można zobaczyć m.in. zagrody chłopskie, kuźnię, chatę garncarza, dwór, kościół, szkołę, karczmę, stodoły, gołębnik, pasiekę i wiatraki. Większość budynków w skansenie zbudowanych jest z drewna. Tel. (+48 61) 427 50 40

Filharmonia Kaliska

W 1974 roku z inicjatywy dyrektora Państwowych Szkół Muzycznych w Kaliszu, Andrzeja Bujakiewicza, utworzono Orkiestrę Symfoniczną Filharmonii Kaliskiej. W 1993 roku Orkiestrę przekształcono w Filharmonię Kaliską podległą Urzędowi Miasta Kalisza. Od wielu lat Orkiestra Symfoniczna towarzyszy wirtuozom pianistyki podczas Międzynarodowego Festiwalu „Chopin w barwach jesieni” w Antoninie. Filharmonia Kaliska jest również współorganizatorem Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Perkusyjnej. W 2001 roku z inicjatywy dyrektorów Teatru Wielkiego w Poznaniu i Filharmonii Kaliskiej powstała Scena Operowa w Kaliszu.

http://www.filharmoniakaliska.pl

Polski Teatr Tańca. Balet Poznański

Polski Teatr Tańca powstał w 1973 roku. Jest postrzegany jako forum wybitnych choreografów, którzy w Teatrze realizują swoje koncepcje. Polski Teatr Tańca brał udział w wielu prestiżowych festiwalach takich jak Chopin Festival w Hamamatsu (Japonia), Dresdner Musikfestspiele, Bodensee Festiwal, Bregener Festspiele, Lubeck Festival (Niemcy), Karmiel Dance Festival (Izrael), St. Gallen Festival (Szwjacaria), Noorderzon Festival (Holandia). Tancerze Baletu Poznańskiego zaprezentowali się również podczas Dni Polskich w Moskwie, Polskiej Wiosny na Balearach i Łódzkich Spotkań Baletowych.

http://www.ptt-poznan.pl


Teatr Ósmego Dnia

http://www.osmego.art.pl


Teatr Polski

http://www.teatr-polski.pl


 
       
  
   
 
 
   
   
    
 

 
 
 

Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.


 POWRÓT    

 DRUKUJ     
GALERIE ZDJĘĆ
ZOBACZ  
 
 
INSTYTUCJE
 
Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.:
 
 
 Wykonanie: CONCEPT strona główna     informator regionalny     mapa regionu    
pomoc     kontakt     mapa serwisu    
© 2005 Wielkopolska