"DOLINA WARTY"- STUDIUM ROZWOJOWE DLA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Województwo Wielkopolskie jest zlokalizowane na nizinnych terenach dorzeczy Warty, Noteci i Prosny. Dzięki dużej ilości jezior położonych na północy i południu Doliny Warty i pięknemu krajobrazowi, urozmaiconemu wzgórzami i lasami, Region Wielkopolski jest bardzo atrakcyjny dla ludzi zainteresowanych naturą i aktywnym wypoczynkiem. Pośród naturalnych skarbów tej ziemi turyści znajdą rzadkie ptaki takie jak czarny bocian i orzeł bielik oraz inne zwierzęta - bobry, wydrę czy piżmowca. Bogate dziedzictwo historyczne oraz bogate życie kulturalne stanowią dodatkową atrakcję regionu. Dolina rzeki Warty należy do naturalnych zasobów regionu, które w szczególny sposób mogą służyć dalszemu rozwojowi różnych form turystyki. Wojewódzkie Biuro Planowania Przestrzennego w Poznaniu, kierując się potrzebą wyselekcjonowania obszarów o wysokim stopniu atrakcyjności turystycznej, opracowało studium planistyczne "Dolina Warty". W opracowaniu wskazano m.in. pięć obszarów rozwojowych - centrów turystycznych. Elementem integrującym aktywizację turystyczną z pozostałymi działaniami w sferze gospodarki będzie natomiast Nadwarciańska Trasa Turystyczna. 
 
Warta

Jest najważniejszą i główną rzeką województwa. W Wielkopolsce, Warta przepływa przez teren 12 spośród 35 powiatów, obejmując 38 gmin. Nad Wartą położonych jest 13 miast Wielkopolski. Naturalne zasoby tych terenów obejmują między innymi: Wielkopolski Park Narodowy, 7 parków krajobrazowych, 24 rezerwaty oraz 600 pomników przyrody. Dolina Warty jest jednym z najważniejszych obszarów ochronnych dla ptactwa i głównym korytarzem ekologicznym dla wydr. Wzdłuż Warty zidentyfikowano również zagrożone gatunki nietoperzy.

Bogate dziedzictwo historyczne

Bogactwo regionu sprawia, że jest on jeszcze bardziej interesujący dla turystów. Zabytki pochodzące z X i XI wieku świadczą o początkach państwa polskiego, jako że Wielkopolska uważana jest za jego kolebkę. Każda kolejna epoka zostawiała tu swoje ślady: wspaniałe kościoły, zamki, pałace i dworki, niektóre z nich funkcjonują obecnie jako muzea, inne jako hotele lub siedziby lokalnych instytucji i firm.

Życie kulturalne.

W Wielkopolsce kipi życie kulturalne atrakcyjne dla każdego. Stolica regionu słynie z chórów, takich jak Poznańskie Słowiki i Polskie Słowiki oraz z wydarzeń związanych z muzyką klasyczną takich jak Międzynarodowy Konkurs Skrzypcowy Henryka Wieniawskiego czy Festiwal Muzyki Współczesnej. Międzynarodowy Festiwal Teatru "Malta" przyciąga tłumy do Poznania, podczas gdy Festiwal Pianistów Jazzowych przyciąga odwiedzających do Kalisza, a Festiwal "Chopin w kolorach jesieni" - do Antonina. Długa jest lista wszystkich wydarzeń kulturalnych, dlatego niemożliwe jest nudzić się w Wielkopolsce.

Studium planistyczne "Dolina Warty".

Stanowi pierwszy krok w kierunku opracowania programu rozwojowego, zapewniający inwentaryzację możliwości oraz umożliwiający podjęcie wspólnych wysiłków wszystkich powiatów, miast, miasteczek i gmin wiejskich w celu jak najlepszego wykorzystania tych niezwykłych zasobów naturalnych. Studium zostało opracowane przez Biuro Planowania Przestrzennego Województwa Wielkopolskiego, a jego pierwszoplanowym celem jest połączenie wszystkich wysiłków dla rozwoju Doliny Warty. Studium stanowi pierwszy krok, a kolejnymi będą: regionalny plan zagospodarowania przestrzennego, po którym opracowane zostaną plany gminne. Jednym z celów opracowania jest zwrócenie uwagi na możliwości, które oferują tereny położone wzdłuż Rzeki Warty, które są poza planistycznymi kompetencjami poszczególnych gmin. Stanowi to odbicie filozofii strukturalnego rozwoju regionu, dla którego podstawy stworzyła Strategia Rozwoju Wielkopolski.

Pięć obszarów rozwojowych - centrów turystycznych:

 • I Międzychodzko-Sierakowskie, posiadające znaczną lesistość i liczne jeziora, wysokie walory krajobrazowo-widokowe, wartościowe zespoły urbanistyczne miast Międzychodu i Sierakowa.
  Możliwości aktywnego wypoczynku: rowery, jazda konna, żeglarstwo i wędkarstwo. Dostępne: kąpieliska, pola namiotowe, ośrodki wypoczynkowe.
  Zamierza się rozwijać:
  - bazę dla turystyki pobytowej: nowe hotele, ośrodki wypoczynkowe, campingi i kwatery prywatne
  - usługi gastronomiczne
 • II Kompleks leśny między Poznaniem a Pobiedziskami - duża ilość działek rekreacyjnych, ośrodek wypoczynku sobotnio-niedzielnego dla mieszkańców Poznania (Murowana Goślina). Planuje się rozwijać:
  - turystykę aktywną: konną i rowerową
  - turystykę zdrowotną
  - gastronomię
  - dobre warunki dla powstania pól golfowych
 • III Ciąg jezior rynnowych w rejonie Kórnika i Bnina - miejsce wypoczynku sobotnio-niedzielnego, działki rekreacyjne. Ciekawe, licznie odwiedzane zabytki to: pałac w Rogalinie i zamek w Kórniku oraz zespoły urbanistyczne Kórnika i Bnina. Plany rozwojowe obejmują:
  - hotele;
  - gastronomię;
  - pola golfowe.
 • IV Rejon Miłosławia i Żerkowa o znacznej lesistości i licznych jeziorach. Zlokalizowane są tu cenne zespoły urbanistyczne miast Miłosławia i Żerkowa oraz licznie odwiedzany Pałac w Miełowie. W okolicy Czeszewa występują wody termalne. W przyszłości zamierza się kontynuować rozwój turystyki związanej z istniejącymi zabytkami oraz popularyzować mniej znane, m.in. w Winnej Górze, Brzostkowie oraz Dębinie.
  Możliwości aktywnego wypoczynku obejmują turystykę rowerową, konną, wędkowanie, pola golfowe. W przyszłości przewiduje się rozwój:
  - uzdrowiska na bazie wód termalnych w Czeszewie
  - pól golfowych
  - hoteli, pól namiotowych, kwater prywatnych
  - gastronomii
 • V Rejon o wysokich walorach krajobrazowo-widokowych, dużej lesistości w okolicach zbiornika Jeziorsko. Istnieją możliwości dla uprawiania turystyki konnej, rowerowej oraz wędkowania. Plany na przyszłość obejmują rozwój infrastruktury:
  - baza rekreacyjna wraz z plażą, kąpieliskami i przystaniami żeglarskimi;
  - hotele, pensjonaty i domki letniskowe.

Nadwarciańska Trasa Turystyczna
została zaprojektowana wzdłuż obu brzegów Warty, z wykorzystaniem w całości istniejących dróg, ma kształt drabiny, której szczeble stanowią mosty i promy. Na wielkopolskim odcinku Warty znajdują się 32 mosty drogowe i kolejowe oraz 22 promy. Dzięki nim Dolina Warty jest jeszcze bardziej malownicza i atrakcyjna dla turystów.

Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.


 POWRÓT    

 DRUKUJ     
GALERIE ZDJĘĆ
ZOBACZ  
 
 
INSTYTUCJE
 
Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.:
 
 
 Wykonanie: CONCEPT strona główna     informator regionalny     mapa regionu    
pomoc     kontakt     mapa serwisu    
© 2005 Wielkopolska