FUNDUSZ POŻYCZKOWY
WARP Sp. z o.o.

Fundusz Pożyczkowy, działający w ramach Wielkopolskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, udziela pożyczek małym przedsiębiorcom działającym na obszarze Województwa Wielkopolskiego w celu ich aktywizacji gospodarczej.

UPRAWNIENI DO UZYSKANIA POŻYCZKI: 

O udzielenie pożyczki ubiegać mogą się wyłącznie

1. Mali przedsiębiorcy spełniający warunki określone w załączniku I do rozporządzenia nr 70/2001/WE z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw (Dz. Urz. WE L 10 z 13.01.2001), zmienionego rozporządzeniem KE Nr 364/2004      z dnia 25 lutego 2004r.  (Dz. U. WE  L63  z  28.02.2004):

 • mający siedzibę,
 • prowadzący działalność gospodarczą,
 • realizujący przedsięwzięcia inwestycyjne.

  na terenie Województwa Wielkopolskiego.

2. Absolwenci i bezrobotni rozpoczynający działalność gospodarczą na terenie Województwa Wielkopolskiego.

PRZEZNACZENIE POŻYCZEK:

 • Przedsięwzięcia, których celem jest zachowanie lub/i stworzenie nowych miejsc pracy.
 • Finansowanie potrzeb produkcyjnych związanych z zaopatrzeniem i sprzedażą oraz procesem rozliczeń, jak również potrzeb związanych z obrotem towarami i usługami.
 • Finansowanie przedsięwzięć, których celem jest stworzenie nowych lub powiększenie już istniejących środków trwałych oraz na odtworzenia, remonty i modernizację majątku trwałego.

ZASADY UDZIELANIA POŻYCZEK:

 • Pożyczka stanowi uzupełnienie środków własnych pożyczkobiorcy przeznaczonych na finansowanie wnioskowanego przedmiotu pożyczki,
 • Minimalna wielkość wkładu własnego pożyczkobiorcy wynosi 25% przedsięwzięcia,
 • Maksymalna kwota pożyczki: nie więcej niż 120.000PLN
 • Oprocentowanie 5,56% w skali roku
 • Długość trwania pożyczki do 5 lat
 • Maksymalny okres karencji wynosi 6 miesięcy,
 • Prowizja 0.1-3%

Siedziba Funduszu mieści się w Poznaniu przy ul. Piekary 19 ( X piętro).

godziny przyjęć: 8:00 – 15.00
Tel. (61)6565306, (61)6565366
info@warp.org.pl

Aktualne informacje na temat Funduszu zawsze znajdziesz na stronach Wielkopolskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości:

www.warp.org.pl

Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.


 POWRÓT    

 DRUKUJ     
GALERIE ZDJĘĆ
ZOBACZ  
 
 
INSTYTUCJE
 
Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.:
 
 
 Wykonanie: CONCEPT strona główna     informator regionalny     mapa regionu    
pomoc     kontakt     mapa serwisu    
© 2005 Wielkopolska