OFERTA INWESTYCYJNA GMINY

SPRZEDAŻ GRUNTÓW

Bolechowo

 • Właściciel: gmina Czerwonak
 • Przeznaczenie terenu: pod aktywizację gospodarczą, częściowo pod usługi
 • Położenie: miejscowość Bolechowo, na północnym krańcu gminy, w bezpośrednim sąsiedztwie Murowanej Gośliny, ok. 18 km od Poznania
 • Powierzchnia: ok. 60 ha
 • Uzbrojenie terenu: sieć energetyczna, wodociągowa, cieplik w zasięgu
 • Dostępność komunikacyjna: w pobliżu istniejącej drogi wojewódzkiej nr 196, linia kolejowa Poznań – Wągrowiec

W północnej części gminy położone są tereny przeznaczone pod aktywizację gospodarczą. Dla tego obszaru zostały uchwalone miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, które znacznie ułatwią realizację nowych inwestycji. W najbliższej przyszłości jest tam planowana obwodnica drogi wojewódzkiej 196, która znacznie polepszy komunikację i zwiększy atrakcyjność gospodarczą tych terenów.

PARTNER INWESTYCYJNY
Zabytkowy pałac w Owińskach

 • Właściciel: gmina Czerwonak
 • Przeznaczenie terenu: pałac przeznaczony jest na cele kulturowe, hotelowo – gastronomiczne, oświatowe itp. Dopuszcza się dobudowanie na zapleczu pałacu skrzydeł
 • Położenie: w centralnej części miejscowości Owińska, przy drodze wojewódzkiej 196, prowadzącej z Poznania do Wągrowca, ok. 15 km od Poznania
 • Powierzchnia: 16,8 ha – zabudowania wraz z parkiem
 • Uzbrojenie terenu: sieć energetyczna, wodociągowa, kanalizacyjna, gazowa
 • Dostępność komunikacyjna: droga wojewódzka nr 196, linia kolejowa Poznań – Wągrowiec

Okazały pałac z 1804 r. wraz z otaczającym go zabytkowym parkiem zajmuje powierzchnię 16,8 ha. Od 2002 r. właścicielem całego kompleksu jest ponownie gmina Czerwonak. Władze gminy poszukują inwestora do wspólnego przedsięwzięcia, jakim jest utworzenie na tym terenie CENTRUM KONFERENCYJNO – HOTELOWEGO. Planowane jest zaadaptowanie piętrowego pałacu oraz wybudowanie dwóch obiektów hotelowych o łącznej liczbie 150 pokoi. Powstanie w ten sposób centrum posiadające luksusowe apartamenty, zaplecze konferencyjno – szkoleniowe oraz lokale gastronomiczne.

Władze gminy są otwarte na inne propozycje zagospodarowania terenu, które uwzględniałyby walory pałacu i otaczającego go parku.

GMINA

O atrakcyjności gminy Czerwonak decyduje wiele czynników. Z jednej strony jest to położenie w bezpośrednim sąsiedztwie Poznania, dogodna dostępność komunikacyjna (kolejowa i drogowa) oraz inwestycje z infrastrukturą gminną, a z drugiej strony niezaprzeczalne walory przyrodnicze i krajobrazowe okolicy. Położenie gminy na wzniesieniach morenowych oraz rozległe tereny Puszczy Zielonki tworzą niepowtarzalny klimat i krajobraz, a przybywająca z roku na rok infrastruktura techniczna i społeczna umożliwia dynamiczny i jednocześnie ekologiczny rozwój tych terenów. 

Działalność gospodarcza na obszarze gminy rozwija się przede wszystkim w dziedzinie przemysłu i usług. Funkcjonuje tutaj ponad 1800 podmiotów gospodarczych o różnym profilu: metalowym, energetycznym, drzewno-papierniczym, spożywczym i gumowym. Do największych przedsiębiorstw zaliczyć można: Solaris Bus&Coach, Przedsiębiorstwo Ogrodnicze „Owiplant”, PPHU „Guma-Bolechowo, Fabrykę Armatury Hawle sp. z o.o., Vox-Industrie, Vox-Chemię, Fabrykę Papieru Czerwonak czy Zakłady Drobiarskie Koziegłowy. Nie brakuje również małych i średnich firm obsługujących sektor usług. 

Gmina przeznacza co roku spore środki finansowe z własnego budżetu na inwestycje. Dzięki temu przybywa kilometrów kanalizacji i wodociągów, nowych dróg i chodników wszędzie tam gdzie potrzeby są największe. Nie brakuje też dużych inwestycji jak choćby budowa Hali Sportowej w Czerwonaku (zakończona w 2002r.), budowa pływalni w Koziegłowach (obecnie trwają odbiory techniczne budynku, otwarcie obiektu planowane jest w najbliższych miesiącach). Gmina starała się korzystać z dostępnych funduszy przedakcesyjnych Unii Europejskiej. Dzięki pieniądzom z funduszu SAPARD możliwe było przeprowadzenie kolejnych inwestycji infrastrukturalnych: sieci wodociągowej na Osiedlu Czerwonak i sieci kanalizacyjnej w ulicy Polnej i Podgórnej w Koziegłowach. Obecnie jesteśmy w trakcie podpisywania umowy na rewaloryzację parku podworskiego w Owińskach. W ramach tej inwestycji – dofinansowanej przez SAPARD – planuje się nasadzenia drzew i krzewów, modernizację ścieżki, zniszczenie chemiczne chwastów oraz częściowe odtworzenie granic. Wraz ze Związkiem Gmin Puszcza Zielonka gmina stara się o środki z Funduszu Spójności na wspólną budowę kanalizacji (na terenie naszej gminy 57 km sieci). Ponadto rozpoczęliśmy wraz z firmą Aquanet realizację pierwszego etapu kanalizacji dla osiedla Zdroje i miejscowości Promnice. Ruszyła także budowa kolejnych mieszkań komunalnych, będących uzupełnieniem oferty mieszkań proponowanych przez Czerwonackie Towarzystwo Budownictwa Społecznego.

Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.


 POWRÓT    

 DRUKUJ     
GALERIE ZDJĘĆ
ZOBACZ  
 
 
INSTYTUCJE
 
Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.:
 
 
 Wykonanie: CONCEPT strona główna     informator regionalny     mapa regionu    
pomoc     kontakt     mapa serwisu    
© 2005 Wielkopolska