Inwestowanie w Polsce – fakty i mity

Polskie prawo gospodarcze nie stwarza istotnych przeszkód dla prowadzenia działalności gospodarczej przez zagranicznych inwestorów. Nasi zagraniczni klienci szybko przekonują się, że ryzyko powstania problemów prawnych nie jest większe niż w rodzimych jurysdykcjach.

Twierdzenia o „dżungli przepisów” i niewydolnej administracji publicznej są nieprawdziwe. Nieprawdziwy jest jednak również idealizujący rzeczywistość obraz wyłaniający się z broszurek promujących inwestycje w Polsce. Oto kilka refleksji wynikających z wieloletniego doświadczenia naszej kancelarii w obsłudze podmiotów zagranicznych.

Polskie prawo

Zagraniczny inwestor zna większość instytucji prawnych stosowanych w Polsce. Typy spółek handlowych (akcyjna, zoo, komandytowa, komandytowo akcyjna, partnerska) występują w większości nowoczesnych jurysdykcji. Polskie prawo cywilne swoje korzenie czerpie z prawa rzymskiego a obecnie zbliżone jest do prawa niemieckiego. System podatkowy jest typowy – VAT, akcyza, podatek dochodowy od osób fizycznych i prawnych oraz podatek od nieruchomości to jego filary. Zaletą jest niska (jak na Europę) 19% stawka CIT i podatku od dywidend. W najbliższych latach można spodziewać się obniżenia podatku dochodowego od osób fizycznych (obecnie 19, 30 i 40%).

Harmonizacja prawa gospodarczego, prawa podatkowego, stosowanie równych reguł wobec zagranicznych jak i polskich przedsiębiorców to pozytywne strony naszego prawa. Własność i prawa nabyte są dobrze chronione.

Główną wadą polskiego systemu prawnego jest jego zmienność. Częste zmiany ustaw (szczególnie podatkowych) komplikują prawo i stwarzają stan ciągłej niepewności. W niektórych dziedzinach (np. licencje) mamy do czynienia z nadregulacją. Okres największej aktywności legislacyjnej przypadał na rok 2004 gdy Polska w pośpiechu dostosowywała prawo do wymagań UE.

W najbliższych latach można spodziewać się poprawiania jakości prawa i liberalizacji przepisów, do ciągłych zmian w prawie należy się jednak przyzwyczaić.

Polski urzędnik

Jakość i styl pracy urzędników ulega w ostatnich latach stopniowej poprawie. Widać to przede wszystkim w administracji samorządowej (jedną z najwyżej ocenianych w rankingach jest administracja samorządu miasta Poznania). Poprawa jakości pracy urzędników była możliwa po pierwsze dzięki wymianie pokoleniowej a po drugie dzięki intensywnemu szkoleniu urzędników zarówno w wiedzy ogólnej (studia administracyjne są od wielu lat jednymi z najpopularniejszych studiów) jak i wiedzy specjalistycznej. Urzędnicy są szkoleni również w zakresie miękkich umiejętności. Badania wykazują np. że z jakości pracy urzędów skarbowych zadowolona jest zdecydowana większość podatników.

Problemy z urzędami związane są po pierwsze z niskiej jakości infrastrukturą, słabą informatyzacją i problemami z interpretacją ciągle zmieniających się przepisów. Znajomość języków obcych przez urzędników pozostawia wiele do życzenia choć np. we wszystkich 17 gminach Wielkopolski funkcjonują wydziały odpowiedzialne za kontakty z zagranicznymi inwestorami. Choć większość urzędów posiada strony internetowe, to wielu spraw nie można jeszcze załatwić przez internet.

Polski sąd

Sądownictwo w Polsce jest poddawane słusznej krytyce. Ilość sędziów jest mniejsza niż w innych krajach UE, procedury sądowe są mało efektywne. Czas trwania sprawy cywilnej wynosi średnio 5,3 miesięcy, choć w typowych sprawach windykacyjnych nakaz zapłaty w sądzie w Poznaniu można uzyskać już po 2-3 tygodniach. Skomplikowane sprawy gospodarcze mogą trwać jednak aż kilka lat. Pocieszające jest to, że od 1997 roku sytuacja dotycząca szybkości rozpatrywania spraw cywilnych systematycznie się poprawia. Pod względem sprawności działania sąd okręgowy w Poznaniu jest najlepszy spośród dużych miast w Polsce. Dobrze opracowane umowy oraz klauzule arbitrażowe pozwalają zmniejszyć ryzyko prowadzonej działalności.

Przestępczość

Stereotypowe stwierdzenie, że w państwach środkowej i wschodniej Europy bez łapówki trudno prowadzić interesy jest nieprawdziwe w stosunku do Polski roku 2006. To prawda że „załatwianie spraw” było normą w czasach komunizmu i pierwszych latach gospodarki rynkowej. Jednak dzięki kilku głośnym, upublicznionym aferom korupcyjnym oraz dzięki działalności organizacji pozarządowych zmieniło się społeczne nastawienie do korupcji. Walka z korupcją stała się tematem debaty publicznej i stanowi coraz częściej przedmiot działania organów ścigania. Nie ma wiarygodnych badań porównawczych na temat powszechności korupcji, z naszych doświadczeń praktycznych w kontaktach z urzędnikami wynika, że sugestie o charakterze korupcyjnym nie zdarzają się.

Wskaźniki przestępczości pospolitej są na średnim europejskim poziomie a wielkość szarej strefy jest jedną z najniższych wśród państw europy środkowo wschodniej, szara strefa jest natomiast większa niż w państwach Europy Zachodniej.

Polski prawnik

Profesjonalnym udzielaniem pomocy prawnej zajmują się w Polsce radcowie prawni, doradcy podatkowi i adwokaci. Znajomość języków obcych u prawników średniego i młodszego pokolenia jest zadowalająca. Ceny usług prawniczych w Warszawie są na europejskim poziomie. Natomiast w innych dużych polskich miastach ceny usług prawniczych są wyraźnie niższe niż w Europie Zachodniej. Średnie i duże kancelarie (takie jak nasza) mają duże doświadczenie w obsłudze podmiotów zagranicznych a kontakty z obcokrajowcami są codziennością.

 

Autor:

dr Ryszard Sowiński - Partner (rsowinski@urowska.com.pl)

Law Firm ‘Kancelaria Prawna Renata Urowska i Wspólnicy spółka komandytowa.’

60-527 Poznań, ul. Staszica 2/7.

Tel.(+4861) 8473-848, Fax (+4861) 8473-776

www.urowska.com.pl

 

 

 

Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.


 POWRÓT    

 DRUKUJ     
GALERIE ZDJĘĆ
ZOBACZ  
 
 
INSTYTUCJE
 
Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.:
 
 
 Wykonanie: CONCEPT strona główna     informator regionalny     mapa regionu    
pomoc     kontakt     mapa serwisu    
© 2005 Wielkopolska