CENTRUM OBSŁUGI INWESTORA

– wspólne przedsięwzięcie Marszałka Województwa Wielkopolskiego, Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych, Wielkopolskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. i Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski.

W dniu 15 czerwca 2005 roku w siedzibie Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego, pan Kazimierz Kościelny podpisał w imieniu Marszałka Województwa umowę o przejęciu opieki nad Centrum Obsługi Inwestora w Wielkopolsce.

W dniu 21 lipca 2005 roku Marszałek Województwa, pan Stefan Mikołajczak podpisuje umowę z lokalnymi partnerami, którzy prowadzić będą przedsięwzięcie Centrum Obsługi Inwestora w Wielkopolsce, to jest Stowarzyszeniem Gmin i Powiatów Wielkopolski oraz Wielkopolską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości.

Do tej pory COI działało przy Stowarzyszeniu Gmin i Powiatów Wielkopolski i prowadziło kilkanaście projektów inwestorów zagranicznych z Niemiec, Japonii, Korei, Hiszpanii, Irlandii i Włoch, w tym firmy Gestamp Automotion we Wrześni (zakład uruchomiono w roku 2004).

Województwo Wielkopolskie i Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. uruchomiły wspólnie program promocyjny „Invest in Wielkopolska”, którego założeniem jest konsolidacja wysiłków promocyjnych samorządów wielkopolskich i umacnianie wizerunku Wielkopolski jako jednego z najatrakcyjniejszych inwestycyjnie regionów.

Program przewiduje prezentacje oferty inwestycyjnej Wielkopolski na największych targach inwestycyjnych w Europie, między innymi: Expo Real w Monachium i Barcelona Meeting Point (październik br.), konferencjach inwestycyjnych, takich jak Światowe Forum Inwestycyjne La Baule 2005 we Francji (30 czerwca – 1 lipca), imprezach krajowych, np. targach nieruchomości CEPIF w Warszawie, Międzynarodowych Targach Poznańskich oraz innych imprezach gospodarczych (misje przyjazdowe i wyjazdowe, giełdy kooperacyjne etc.).

W ramach tworzonego właśnie wspólnego przedsięwzięcia Centrum Obsługi Inwestora wykorzystany zostanie potencjał władz województwa i obu lokalnych partnerów, działających wspólnie, wymieniających informacje i poszukujących nowych możliwości.

COI funkcjonować będzie w sieci regionalnych placówek stworzonej przez Polską Agencję Informacji i Inwestycji Zagranicznych. Centra Obsługi Inwestora współpracują z nią przy obsłudze dużych projektów inwestycyjnych. PAIiIZ koordynuje działalnie całej sieci, zapewnia przepływ informacji, organizuje szkolenia i współdziała przy przedsięwzięciach promocyjnych.

Celem działania sieci COI jest obsługa projektów inwestycyjnych napływających do regionu za pośrednictwem PAIiIZ oraz prowadzenie baz danych terenów, obiektów inwestycyjnych i przedsiębiorstw. PAIiIZ i instytucje w regionie współpracować będą również przy promocji możliwości inwestycyjnych Wielkopolski.

Wielkopolskie COI będzie realizować przedsięwzięcia promocyjne pozwalające na kreowanie większej ilości kontaktów z potencjalnymi inwestorami oraz budowanie relacji z przedsiębiorstwami, które już zainwestowały w Wielkopolsce.

ZADANIA PARTNERÓW:

Marszałek Województwa Wielkopolskiego i samorząd województwa

 • patronat nad przedsięwzięciem Centrum Obsługi Inwestora w Wielkopolsce,
 • wyznaczanie, we współpracy z PAIiIZ, celów i zasad działania,
 • udostępnianie danych ekonomicznych i statystycznych o województwie,
 • współpraca przy obsłudze inwestorów zagranicznych, zainteresowanych podjęciem działalności gospodarczej na terenie województwa, misji handlowo – inwestycyjnych z województwa i do województwa,

Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych

 • koordynacja działania sieci COI w Polsce,
 • szkolenie osób zatrudnionych lub świadczących usługi w ramach COI,
 • przekazywanie napływających do PAIiIZ informacji o planach inwestorów zagranicznych związanych z województwem,
 • wspólna organizacja misji inwestycyjnych, handlowych i misji dziennikarzy do  województwa,
 • wspólna organizacja misji przedsiębiorców z województwa zagranicę,
 • promowanie województwa w ramach prowadzonej działalności,
 • cykliczne informowanie Marszałka Województwa o dalszych losach obsługiwanych przez PAIiIZ i COI zapytań i projektów inwestycyjnych,

Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Sp. z o.o.

 • koordynacja działalności COI w Wielkopolsce,
 • tworzenie i realizacja koncepcji promocji regionalnych ofert inwestycyjnych we współpracy z  Województwem Wielkopolskim, PAIiIZ i Stowarzyszeniem,
 • tworzenie i aktualizowanie regionalnej listy danych poddostawców oraz bazy danych przedsiębiorstw – eksporterów w województwie,
 • gromadzenie podstawowych danych i informacji o przedsiębiorstwach    państwowych, spółkach skarbu państwa lub spółkach komunalnych w województwie, szukających inwestora strategicznego oraz udostępnianie ich partnerom,
 • obsługa projektów inwestycyjnych wynikających z prowadzonych działań promocyjnych oraz związanych ze współpracą partnerską inwestorów i firm wielkopolskich,

Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski

 • tworzenie i bieżące aktualizowanie regionalnych ofert inwestycyjnych typu - greenfield i brownfield (jak hale i budynki) oraz udostępnianie bazy danych partnerom,
 • gromadzenie i bieżące aktualizowanie danych o projektach publiczno – prywatnych możliwych do realizacji z udziałem inwestora zagranicznego w województwie oraz udostępnienie tychże partnerom,
 • obsługa projektów inwestycyjnych polegająca na zebraniu i przygotowaniu ofert terenów i zabudowań spełniających kryteria narzucone przez inwestora oraz przygotowanie i wspólna z WARP realizacja wizytacji terenu przez przedstawiciela inwestora.

COI Wielkopolska już obsługuje wspólnie projekty inwestycyjne. Podpisanie umowy Marszałka Województwa Wielkopolskiego z lokalnymi partnerami kończy proces organizacji wspólnego przedsięwzięcia.

Kontakty:

COI (WARP – informacje gospodarcze, promocja) 
61-823 Poznań, ul. Piekary 19
tel.: +48 61 65 63 506-8;
fax: +48 61 65 65 366;
e-mail: mail@wielkopolska-region.pl

COI (SGiPW – baza danych)
61-713 Poznań, Aleja Niepodległości 18
tel.: (61) 854 19 73 oraz 854 14 72,
fax: (61) 851 53 95;
e-mail: office@sgipw.wlkp.pl.

Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.


 POWRÓT    

 DRUKUJ     
GALERIE ZDJĘĆ
ZOBACZ  
 
 
INSTYTUCJE
 
Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.:
 
 
 Wykonanie: CONCEPT strona główna     informator regionalny     mapa regionu    
pomoc     kontakt     mapa serwisu    
© 2005 Wielkopolska