Grodziska Strefa Przemysłowa

Idea utworzenia w Grodzisku Wielkopolskim wydzielonych terenów pod inwestycje przemysłowe zrodziła się na początku lat 90. Inspiracją do podjęcia prac mających na celu przygotowanie programu Grodzisk Food Park, stały się podobne przedsięwzięcia w krajach zachodniej Europy, a szczególnie w Danii. Opracowany w 1993 r. „projekt organizacji strefy przemysłowej w małym mieście” był unikalnym w skali kraju rozwiązaniem. Zakładał on powstanie kilkunastu zakładów, głównie branży spożywczej, wykorzystującej zasoby miejscowego rolnictwa. Miałyby być one w pełnym zakresie obsługiwane przez stworzone w tym celu centrum logistyczne. Przejęte przez gminę z Agencji Nieruchomości Rolnych grunty położone w bezpośrednim sąsiedztwie drogi krajowej Poznań - Zielona Góra stanowiły doskonałą bazę na ten cel. Szeroko prowadzona promocja projektu zaowocowała m.in. I nagrodą na targach Inwestcity 95’ i stażem w USA w czasie którego prezentowano pomysł i szukano potencjalnych sponsorów. Bardzo nowatorski jak na te czasy pomysł upadł z braku środków na jego realizację. Samorząd grodziski II i III kadencji stanął przed koniecznością zweryfikowania projektu i dostosowania go do ówczesnych możliwości. Przyjęto wariant sprzedaży gruntów pod inwestorów w zależności od zgłaszanych potrzeb. Początkowo pomysł zaowocował powstaniem takich zakładów jak AMPOL i SZOK. Zagospodarowały one grunty wzdłuż drogi krajowej. Wkrótce okazało się , że kolejne działki stały się mało atrakcyjne, gdyż nie było do nich bezpośredniego dojazdu, nie miały też doprowadzonych mediów. Stąd kolejni potencjalni inwestorzy po rozeznaniu sytuacji lokalizowali inwestycje na terenie innych gmin. Przełom nastąpił po koniec 2003 roku, kiedy to pojawił się kolejny inwestor zainteresowany pozyskaniem terenu pod zakład przetwórstwa pieczarek. Tym razem grodziski samorząd podjął niezwykle odważną decyzję – budujemy na strefie drogę i prowadzimy pełne uzbrojenie terenu. To posunięcie okazało się bardzo trafne. Oprócz firmy OLE SA zlokalizowane zastały miedzy innymi dwa kolejne zakłady Indrol – ubojnia indyków oraz GROBUD – stolarka okienna. Są następni chętni.

Grodziska Strefa Przemysłowa (GSP) dzisiaj, jest programem organizacji strefy przemysłowej w pobliżu Grodziska Wlkp., w której lokalizowane są inwestycje w zakresie przetwórstwa spożywczego. Jej wynikiem jest powstanie nowej dzielnicy Grodziska Wlkp. o charakterze przemysłowo - składowym, handlowym i promocyjnym. Obszar gminy Grodzisk Wielkopolski i gmin sąsiednich wyróżnia się korzystnie pod względem ekologicznym. Duże obszary lasów otaczających Grodzisk z południa, zachodu i północy dostarczają czystego powietrza. Powszechne wykorzystanie gazu z lokalnych ujęć do celów grzewczych i przemysłowych chroni atmosferę przed zanieczyszczeniami. Miasto posiada oczyszczalnie ścieków o przepustowości 4000 m3, co zabezpiecza potrzeby komunalne i przemysłowe. W odległości 3 km na północny zachód od Grodziska położone jest nowoczesne składowisko śmieci.

Obszar GSP to teren o powierzchni 35 ha położony przy drodze nr 32 Poznań - Zielona Góra, oraz przy obwodnicy Grodziska (droga wojewódzka nr 308 Kunowo – Nowy Tomyśl), której dodatkowy odcinek budowany jest z wykorzystaniem funduszy strukturalnych. Taka lokalizacja to komunikacyjne udogodnienie dla inwestorów. Grodziska Strefa Przemysłowa położona jest w bezpośrednim sąsiedztwie terenów miejskich i infrastrukturalnie z miastem powiązana w zakresie:
- zaopatrzenia w wodę z wodociągu miejskiego,
- odprowadzania ścieków do miejskiej oczyszczalni,
- składowania odpadów na komunalnym wysypisku śmieci,
- zaopatrzenia w gaz dla celów grzewczych i technologicznych (dla potrzeb Strefy możliwe jest dostarczenie gazu w ilościach do 1000 m³/h.),
- zasilania energetycznego,
- istniejących zasobów siły roboczej,
- telekomunikacji (połączenia krajowe i zagraniczne).

Teren GSP znajduje się w pobliżu autostrad: Berlin - Moskwa A2 (20 km), Świnoujście - Praga - Monachium planowana (35 km), oraz lotnisk: Poznań (50 km), Babimost (50 km), Kąkolewo (12 km – byłe lotnisko wojskowe). Przez Grodziską Strefę Przemysłową przebiega sześciometrowa ulica Fabryczna z kostki pozbrukowej o dł. 870 mb. umożliwiająca ruch pojazdów o tonażu do 40 ton, z nawrotem w kształcie ronda. Ulica zabezpieczona jest we wszelkie media. Wybudowano 915 mb sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią, 933 mb. kanalizacji deszczowej z separatorem. Wielkopolska Spółka Gazownicza wybudowała z własnych środków sieć gazową, a MZK 770 mb sieci wodociągowej. Teren został oświetlony. Telekomunikacja Polska S.A. wybudowała sieć telekomunikacyjną. W miarę potrzeb działki mogą być dzielone lub łączone. Urząd Miejski w Grodzisku Wielkopolskim oferuje pomoc przy uzyskaniu pozwolenia na budowę i innych formalnościach związanych z procedurą inwestycyjną. Urząd Miejski w miarę możliwości pomaga w poszukiwaniu przez potencjalnych inwestorów terenów oraz obiektów które znajdują się na terenie gminy a które znajdują się w rękach prywatnych.

Oferta GSP jest dostępna na stronie internetowej Grodziska Wielkopolskiego - http://www.grodzisk.wlkp.pl/

Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.


 POWRÓT    

 DRUKUJ     
GALERIE ZDJĘĆ
ZOBACZ  
 
 
INSTYTUCJE
 
Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.:
 
 
 Wykonanie: CONCEPT strona główna     informator regionalny     mapa regionu    
pomoc     kontakt     mapa serwisu    
© 2005 Wielkopolska