Leszno

Leszno jest ważnym ośrodkiem gospodarczym Wielkopolski, posiadającym liczne atuty sprzyjające prowadzeniu na jego terenie działalności gospodarczej. Najważniejsze z nich to:

 • dogodne położenie
 • wysoki potencjał kapitału ludzkiego
 • dobry klimat dla biznesu.

Leszno jest miejscem, gdzie nie tylko dobrze prowadzi się interesy, ale również mieszka i wypoczywa. Swoim mieszkańcom oferuje bogatą ofertę handlowo – usługową, mieszkanie w zieleni, różnorodne możliwości w zakresie rekreacji i wypoczynku. Leszno to miasto bardzo dynamiczne również w dziedzinie współpracy z zagranicą. Od lat utrzymujemy kontakty z Suhl (Niemcy), Deurne (Holandia), Montluçon (Francja), St.Pölten (Austria), Stryj (Ukraina).

Dogodne położenie i dostępność komunikacyjna


Leszno jest miastem położonym w zachodniej Polsce, pomiędzy dwoma dużymi centrami gospodarczymi - Poznaniem i Wrocławiem. Dogodny dojazd zapewniają: międzynarodowa trasa E-261 (5) łącząca Wybrzeże z Czechami, która jako droga szybkiego ruchu połączy autostradę A2 i A4 oraz droga krajowa nr 12 Głogów-Jarocin. Leszno to także ważny węzeł kolejowy: Warszawa (5 połączeń dziennie), Poznań i Wrocław (połączenia co godzinę). W mieście znajduje się lotnisko o nawierzchni trawiastej, które umożliwia obsługę samolotów sportowych. Najbliższe międzynarodowe porty lotnicze znajdują się w odległym o 80 km Poznaniu i w położonym w odległości 100 km Wrocławiu.

Wysoki potencjał kapitału ludzkiego


Leszno to miasto ludzi  młodych. Przeważa w nim ludność w wieku produkcyjnym, stanowiąca 66% ogółu mieszkańców. Dostępna jest tu wykwalifikowana kadra pracownicza. W Lesznie jest więcej osób z wykształceniem wyższym i średnim w porównaniu ze średnią polską i wojewódzką. Wykształconą kadrę pracowniczą zapewniają działające tu szkoły wyższe. Są to:

 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa,
 • Wyższa Szkoła Marketingu i Zarządzania,
 • Wyższa Szkoła Humanistyczna,
 • Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych,
 • Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Ośrodek Studiów Wyższych w Lesznie.

W porównaniu z innymi miastami Wielkopolski o podobnej wielkości, Leszno może pochwalić się największą liczbą studentów w stosunku do liczby mieszkańców.

Dobry klimat dla biznesu


W Lesznie jest  klimat sprzyjający prowadzeniu działalności gospodarczej. Działa tu łącznie 40 banków i instytucji okołobiznesowych. Ich liczba, w stosunku do liczby podmiotów gospodarczych, jest w Lesznie wyższa niż w podobnych miastach oraz w Wielkopolsce i Polsce. Są to m.in.: Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa, Centrum Innowacji i Transferu Technologii, Stowarzyszenie Kupców Leszczyńskich, Leszczyńskie Stowarzyszenie Handlowców „Starówka”, Cech Rzemiosł Różnych. Ich liczba, w stosunku do liczby podmiotów gospodarczych jest w Lesznie wyższa niż w podobnych miastach oraz w Wielkopolsce i Polsce.


Władze miasta ściśle współpracują ze środowiskiem gospodarczym, liczą się ze zdaniem przedsiębiorców i zależy im na wymianie informacji. Dlatego też od wielu lat Prezydent Miasta Leszna współpracuje z powołaną przez siebie Prezydencką Radą Biznesu, pełniącą role doradcza i opiniotwórczą.


Szczególne znaczenie gospodarki dla przyszłości miasta znalazło swoje odbicie przy formułowaniu celów strategicznych. W Strategii Rozwoju Leszna przyjęto następujące priorytety:

 • zmniejszenie poziomu bezrobocia przez zdynamizowanie lokalnej gospodarki,
 • poprawa warunków życia ludności poprzez doskonalenie usług i stwarzanie warunków do zaspokajania potrzeb społecznych i lokalnych,
 • budowanie ponadlokalnej pozycji miasta jako centrum świadczenia usług.

Leszno to miasto, które od lat zajmuje wysokie pozycje w rankingach atrakcyjności inwestycyjnej. Oferuje inwestorom:

 • atrakcyjne tereny, o łącznej powierzchni ponad 60 ha,
 • pomoc w przygotowaniu i prowadzeniu procesu inwestycyjnego,
 • ulgi w podatku od nieruchomości.

Szczegółowych informacji na temat możliwości inwestycyjnych udziela:
Izabela Klicińska
Wydział Promocji i Rozwoju
Urząd Miast Leszna
tel. (+48) 65 529 81 23, tel./fax. (+48) 65 529 81 24
e-mail: klicinska@leszno.pl

Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.

Załączniki

Strefa inwestycyjna I.D.E.A. - 10,6ha
Strefa inwestycyjna I.D.E.A. - 7,6ha
I.D.E.A. - 7,6 ha - mapa
I.D.E.A. - 10,6 ha - mapa
Strefa I.D.E.A.


 POWRÓT    

 DRUKUJ     
GALERIE ZDJĘĆ
ZOBACZ  
 
 
INSTYTUCJE
 
Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.:
 
 
 Wykonanie: CONCEPT strona główna     informator regionalny     mapa regionu    
pomoc     kontakt     mapa serwisu    
© 2005 Wielkopolska