Ostrzeszów

Gmina Ostrzeszów, położona w południowej Wielkopolsce, posiada wiele atutów, istotnych dla potencjalnych inwestorów. Gmina oferuje dobrze uzbrojone tereny inwestycyjne położone przy drogach wojewódzkich i posiadające ważne plany zagospodarowania przestrzennego.

Wykwalifikowana kadra i dobrze rozwinięty system edukacyjny to kolejny istotny atut. Z kolei rozwinięta infrastruktura okołobiznesowa (banki, Urząd Skarbowy, ZUS, KRUS,Inkubator Przedsiębiorczości) umożliwia załatwienie niezbędnych spraw w Ostrzeszowie - stolicy powiatu.

Inwestycje w infrastrukturę komunalną przyczyniły się do uzyskania wysokich pozycji w rankingach gmin. W 2003 roku Centrum Badań Regionalnych zaliczyło Ostrzeszów do miast pierwszej klasy pod względem potencjału rozwojowego (19 miejsce wśród 314 miast powiatowych). W Rankingu Samorządowi Liderzy Funduszy Strukturalnych w 2005 roku wśród gmin miejsko-wiejskich sklasyfikowano Ostrzeszów na 16 miejscu. W poprzednich latach w rankingach atrakcyjności inwestycyjnej wśród miast średniej wielkości Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową umieścił Ostrzeszów w klasie B.

Ciągle poprawiające się warunki mieszkalne i rekreacyjne są doceniane przez inwestorów, którzy prowadzą działalność od kilkunastu lat i rozbudowują swoje zakłady.

Urząd Miasta i Gminy

Ul. Zamkowa 31

63-500 Ostrzeszów

Tel. +48 62 732 06 20; +48 62 732 06 29

e-mail: info@ostrzeszow.pl

www.ostrzeszow.pl 

Co mówią lokalni przedsiębiorcy o gminie Ostrzeszów?

"Dokonując krótkiej charakterystyki warunków zewnętrznych, w których w ciągu minionych 10-ciu lat funkcjonowała Leoni Autokabel Polska należy zwrócić szczególną uwagę na bardzo przyjazne otoczenie gospodarcze oraz korzystny klimat, jaki został stworzony wokół LAP przez lokalną administrację. Firma nasza zawsze mogła liczyć na pomoc i wsparcie władz powiatu oraz gminy Ostrzeszów. Pomoc ta dotyczyła nie tylko zagadnień organizacyjnych i formalnych ale miała również charakter bardziej wymierny. Przykładem  mogą tu być ulgi podatkowe przyznane  LAP przez lokalny samorząd z tytułu tworzenia nowych miejsc pracy. Wszystkie te działania przyczyniły się znacznie do trwałego wkomponowania naszej firmy w okoliczny pejzaż gospodarczy i społeczny.
 
Na uwagę zasługuje również duża atrakcyjność turystyczna i kulturalna regionu. Bogate w piękne lasy i czyste wody okolice dają wspaniałe możliwość rekreacji. Odbywa się tu także wiele imprez kulturalnych i sportowych, które dostarczają rozrywkę oraz umożliwiają  aktywną zabawę. Elementy te w połączeniu z dobrą infrastrukturą oraz korzystnym położeniem geograficznym zdecydowanie podnoszą walory okolicy, w której zlokalizowane jest nasze przedsiębiorstwo."        
 

Tomasz Sokolewicz
Dyrektor LEONI AUTOKABEL POLSKA

"Na początku 2004 r. zapadła decyzja o rozbudowie naszej firmy. Dotychczasowa siedziba, ze względu na "szczupłość" miejsca, nie pozwalała myśleć o dalszym rozwoju. Na poszczególnych etapach krystalizowania się tej idei, udział miały organa Miasta i Gminy Ostrzeszów. Podczas wyboru lokalizacji przyszłej inwestycji dużą pomoc okazał Burmistrz wraz z Wydziałem Promocji i Wydziałem Gospodarki Przestrzennej, co pozwoliło dokonać najkorzystniejszego wyboru z punktu widzenia naszej firmy. Dodać tu należy, że oferowane tereny posiadały plany zagospodarowania przestrzennego, co nie jest rzeczą powszechną w obecnej chwili, i co skłania inwestorów do bardziej życzliwego spojrzenia. Także na etapie realizacji inwestycji władze Miasta i Gminy okazały przyjazne zainteresowanie, co skutkowało sprawnym finalizowaniem niezbędnych formalności oraz pomocą w uzyskaniu satysfakcjonujących warunków i terminów od dostarczycieli potrzebnych mediów.

Dotychczasowe doświadczenia ze współpracy z Urzędem Miasta i Gminy pozwalają mi na stwierdzenia, że władze Miasta i Gminy Ostrzeszów podejmują aktywne działania organizacyjne w celu przyciągnięcia inwestorów, rozwiązują problemy na drodze wzajemnego porozumienia i dotrzymują podjętych zobowiązań."

Grzegorz Ćwiek
Dyrektor MAYR POLSKA Sp. z o.o.

Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.

Załączniki

Oferta inwestycyjna gminy Ostrzeszów

Do strony dołączono następujące galerie obrazów:
 WIĘCEJ    


 POWRÓT    

 DRUKUJ     
GALERIE ZDJĘĆ
ZOBACZ  
 
 
INSTYTUCJE
 
Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.:
 
 
 Wykonanie: CONCEPT strona główna     informator regionalny     mapa regionu    
pomoc     kontakt     mapa serwisu    
© 2005 Wielkopolska