Atrakcyjność inwestycyjna województwa wielkopolskiego w 2006 roku

Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową opublikował coroczny raport "Atrakcyjność inwestycyjna województw i podregionów Polski 2006". Wielkopolska otrzymała 5 lokatę w skali kraju. Wyższe pozycje zajęły kolejno województwa: śląskie, mazowieckie, dolnośląskie i małopolskie.

Oceny atrakcyjności inwestycyjnej dokonano na podstawie analizy sześciu grup wskaźników cząstkowych: zasobów i kosztów pracy (wskaźniki o największym znaczeniu), aktywności województw wobec inwestorów, dostępności transportowej, wielkości rynku zbytu, poziomu rozwoju infrastruktury gospodarczej, poziomu rozwoju infrastruktury społecznej i poziomu bezpieczeństwa powszechnego (wskaźnik najmniej istotny).

Za szczególnie mocne strony Wielkopolski uznano dostępność transportową (pozycja 1.) i aktywność województwa wobec inwestorów (pozycja 3.). W analizie dostępności transportowej uwzględniono gęstość pozamiejskiej infrastruktury drogowej, dostępność do granicy zachodniej, dostępność do Warszawy oraz rangę portu lotniczego. Wielkopolska cechuje się przede wszystkim stosunkowo niewielką odległością od granicy zachodniej, do której możliwy jest szybki dojazd oddanym do użytku odcinkiem autostrady A2. Ponadto województwo wielkopolskie jest dobrze skomunikowane z Warszawą a także dysponuje relatywnie bogatą siecią międzynarodowych połączeń lotniczych.

Aktywność województw wobec inwestorów zbadano poprzez ocenę stopnia przygotowania ofert inwestycyjnych oraz zagranicznego zaangażowania regionów w działalność informacyjno - promocyjną wobec inwestorów.   

Pod względem zasobów i kosztów pracy województwo wielkopolskie zajęło 5. miejsce. Ten czynnik analizowano pod kontem wielkości, jakości oraz kosztów pracy.

Dokonano również oceny atrakcyjności inwestycyjnej podregionów dla działalności przemysłowej, usługowej i zaawansowanej technologicznie. W analizie atrakcyjności inwestycyjnej dla działalności usługowej podregion poznański zajął 5. miejsce. Ocenie podlegały następujące czynniki: wielkość i jakość zasobów pracy, chłonność rynku instytucjonalnego, koszty pracy, dostępność transportowa, poziom rozwoju infrastruktury gospodarczej i gospodarki, poziom bezpieczeństwa powszechnego i stan środowiska przyrodniczego. Wysoka pozycja podregionu poznańskiego wynika przede wszystkim z wielkości i wysokiej jakości rynku pracy (5. miejsce), dużej chłonności rynku (7. miejsce), bardzo dobrej dostępności transportowej (3.miejsce), rozwiniętej infrastruktury gospodarczej (14. miejsce), wysokiego poziomu rozwoju gospodarki (2. miejsce) oraz dobrego stanu środowiska przyrodniczego (16. miejsce).

W ocenie atrakcyjności inwestycyjnej dla działalności zaawansowanej technologicznie przeanalizowano: dostępność transportową, chłonność rynku, jakość zasobów pracy, infrastrukturę gospodarczą, poziom rozwoju gospodarczego, jakość środowiska przyrodniczego, infrastrukturę społeczną oraz stan bezpieczeństwa powszechnego. Podregion poznański zajął w tej klasyfikacji 5. miejsce. O tej wysokiej pozycji zdecydowały przede wszystkim: dostępność komunikacyjna (2. pozycja), jakość zasobów pracy (6. miejsce), infrastruktura gospodarcza (13. pozycja).

Skrócona wersja raportu "Atrakcyjność inwestycyjna województw i podregionów Polski 2005" jest dostępna na stronie Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych - http://www.paiz.gov.pl.

Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.


 POWRÓT    

 DRUKUJ     
GALERIE ZDJĘĆ
ZOBACZ  
 
 
INSTYTUCJE
 
Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.:
 
 
 Wykonanie: CONCEPT strona główna     informator regionalny     mapa regionu    
pomoc     kontakt     mapa serwisu    
© 2005 Wielkopolska