Fundusze strukturalne

Fundusze strukturalne należą do instrumentów finansowych polityki regionalnej Unii Europejskiej. Ich celem jest wspieranie restrukturyzacji i modernizacji gospodarek w słabiej rozwiniętych regionach Unii oraz zwiększenie spójności ekonomicznej i społecznej krajów.

Narodowa Strategia Spójności (NSS) jest dokumentem strategicznym określającym priorytety i obszary wykorzystania oraz system wdrażania następujących funduszy unijnych: Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) oraz Funduszu Spójności w ramach budżetu Wspólnoty na lata 2007–13.

Obok działań o charakterze prawnym, fiskalnym i instytucjonalnym cele NSS będą realizowane za pomocą programów (tzw. programów operacyjnych), zarządzanych przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, programów regionalnych (tzw. regionalnych programów operacyjnych), zarządzanych przez zarządy poszczególnych województw i projektów współfinansowanych ze strony instrumentów strukturalnych, tj.: 

 • Program Infrastruktura i Środowisko – EFRR i FS

 • Program Innowacyjna Gospodarka – EFRR

 • Program Kapitał Ludzki – EFS

 • 16 programów regionalnych – EFRR (WRPO – www.wrpo.wielkopolskie.pl)

 • Program Rozwój Polski Wschodniej – EFRR

 • Program Pomoc Techniczna – EFRR

 • Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej – EFRR

Finansowanie Narodowej Strategii Spójności 
Łączna suma środków zaangażowanych w realizację Narodowej Strategii Spójności wyniesie około 85,6 mld euro. Z tytułu realizacji NSS średniorocznie (do roku 2015) będzie wydatkowe około 9,5 mld euro, co odpowiada około 5% produktu krajowego brutto. Z tej sumy:

 • 67,3 mld euro będzie pochodziło z budżetu UE,

 • 11,9 mld euro z krajowych środków publicznych (w tym ok. 5,93 mld euro z budżetu państwa),

 • ok. 6,4 mld euro zostanie zaangażowanych ze strony podmiotów prywatnych.

Wydatki w ramach polityki spójności będą koordynowane z wydatkami przeznaczonymi na instrumenty strukturalne Wspólnej Polityki Rolnej oraz Wspólnej Polityki Rybackiej, a także programami europejskimi w sferze wzmacniania konkurencyjności.

Szczegółowy podział funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w Polsce w układzie poszczególnych programów operacyjnych kształtuje się w następujący sposób: 

 • Infrastruktura i Środowisko – 41,9% całości środków (27,9 mld euro),

 • 16 programów regionalnych – 24,9% całości środków (16,6 mld euro),

 • Kapitał Ludzki – 14,6% całości środków (9,7 mld euro),

 • Innowacyjna Gospodarka –12,4% całości środków (8,3 mld euro),

 • Rozwój Polski Wschodniej – 3,4% całości środków (2,3 mld euro),

 • Pomoc Techniczna - 0,8% całości środków (0,5 mld euro),

 • Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej - (0,7 mld euro).

Więcej informacji na stronach:

www.funduszestrukturalne.gov.pl

www.mrr.gov.pl

www.wrpo.wielkopolskie.pl

www.efs.gov.pl

www.parp.gov.pl

Opracowano na podstawie informacji ze strony www.funduszestrukturalne.gov.pl.

Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.


 POWRÓT    

 DRUKUJ     
GALERIE ZDJĘĆ
ZOBACZ  
 
 
INSTYTUCJE
 
Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.:
 
 
 Wykonanie: CONCEPT strona główna     informator regionalny     mapa regionu    
pomoc     kontakt     mapa serwisu    
© 2005 Wielkopolska