Wielkopolska - Regionem Wiedzy

11 marca 2008r. w Poznaniu odbyło się międzynarodowe seminarium warsztatowe: Wielkopolska – Regionem Wiedzy. Głównym tematem było wykorzystanie infrastruktury naukowo-badawczej dla potrzeb przemysłu motoryzacyjnego i produkcji środków transportu. Organizatorem spotkania była Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, która prowadzi inicjatywę „Motoklaster Wielkopolska”.

Gerrit Stratmann, jako przedstawiciel Hesji – lidera projektu TCAS – zapoznał uczestników seminarium z projektem współpracy w przemyśle motoryzacyjnym. Poza Hesją i Wielkopolską w skład konsorcjum TCAS wchodzą klastry z Niemiec, Francji, Holandii, Słowenii oraz Wielkiej Brytanii.

Następnie Dusan Busen z Klastra Motoryzacyjnego Słowenii (Automotive Cluster of Slovenia – ACS) opowiedział o roli, jaką odgrywa klaster w branży motoryzacyjnej w tym kraju. Ważną część prezentacji poświęcona była współpracy oraz wsparciu udzielanemu przez klaster firmom w ramach programów badawczych. Część wystąpienia odnosiła się do redukcji emisji dwutlenku węgla do atmosfery. Jest to obecnie jedno z największych wyzwań stojących przed całym przemysłem motoryzacyjnym.

Projekt „Embedded Middleware in Mobility Applications” (EMMA) w ramach Programu Ramowego UE został przedstawiony przez Patrycję Młynarek z firmy ITTI sp. z o.o. W zakresie projektu EMMA stworzona zostanie platforma middleware i środowisko programistyczne, które ułatwią projektowanie i implementację wbudowanych aplikacji dla obiektów współpracujących bezprzewodowo w dziedzinie motoryzacji i transportu drogowego. Poza poznańską firmą nad przedsięwzięciem pracuje 7 partnerów z Hiszpanii (GRUPA ETRA), Wielkiej Brytanii (CONEKT, Newcastle University), Niemiec (Universität Bonn, Universität Stuttgart), Włoch (Centro Ricerche Fiat) oraz Korei Południowej (ETRI). Więcej informacji na temat projektu EMMA na stronie: www.itti.com.pl

Informacje o środkach dostępnych na projekty badawcze firm w sektorze transportu przedstawiła Małgorzata Snarska z Krajowego Punktu Kontaktowego 7 Programu Ramowego UE. Przekazano ważne informacje dotyczące między innymi preferowanych projektów czy też kryteriów oceny.

Kolejną cześć seminarium stanowiło wystąpienie przedstawicieli poznańskich uczelni.

Prof. Marek Idzior, Dziekan Wydziału Maszyn Roboczych i Transportu, przedstawił możliwości prowadzenia badań i prac rozwojowych w zakresie nowoczesnych środków transportu na Politechnice Poznańskiej. Zaprezentował bogate osiągnięcia i doświadczenia pracowników w tej dziedzinie oraz bazę badawczą i laboratoria, które mogą zostać wykorzystane we współpracy z firmami nie tylko z Wielkopolski.

Wielkopolski Klaster Motoryzacyjny był tematem prezentacji prof. Marka Rekowskiego z Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Drugi klaster w branży w Wielkopolsce powstał z inicjatywy Akademii Ekonomicznej w Poznaniu oraz firm Solaris Bus & Coach S.A. i Nickel Technology Park Poznań Sp. z o.o.

Ostatnią prezentację „Plan działania dla klastra motoryzacyjnego w Wielkopolsce” przedstawiła Anna Łuszczewska z Wielkopolskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Poruszone zostały takie tematy jak konkurencyjność-współpraca, klaster oparty na poddostawcach, bipolarny układ inicjatywy klastrowej (WARP – NTPP/AE/SOLARIS).

Po zakończeniu prezentacji wywiązała się ciekawa dyskusja między przedstawicielami klastrów zagranicznych oraz polskich instytucji oraz firm. Zagraniczni goście udzielili wskazówek w odniesieniu do współpracy firm oraz możliwości wykorzystania zasobów uczelni i instytutów naukowych na potrzeby przedsiębiorców.

Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.


 POWRÓT    

 DRUKUJ     
GALERIE ZDJĘĆ
ZOBACZ  
 
 
INSTYTUCJE
 
Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.:
 
 
 Wykonanie: CONCEPT strona główna     informator regionalny     mapa regionu    
pomoc     kontakt     mapa serwisu    
© 2005 Wielkopolska