Dofinansowanie projektów do Działania 4.4. "Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym"

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka do Działalnia 4.4. "Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym". Dofinansowanie będzie udzielane na nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym z przeznaczeniem na nabycie lub wdrożenie rozwiązań technologicznych.

O dofinansowanie w ramach Działania 4.4 mogą ubiegać się przedsiębiorcy prowadzący działalność i mający siedzibę, a w przypadku przedsiębiorców będących osobami fizycznymi – miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Poziom dofinansowania projektów wynosi od 30% do 70 % wartości kosztów kwalifikowanych, zgodnie z mapą pomocy regionalnej na lata 2007-2013, przy czym:

  • minimalna wartość wydatków kwalifikujących się do dofinansowania wynosi 8 mln PLN;
  • maksymalna wartość wydatków kwalifikujących się do dofinansowania wynosi 160 mln PLN.

Maksymalna kwota dofinansowania wynosi:

  • na część inwestycyjną projektu - 40 mln PLN
  • maksymalna na część szkoleniową - 1 mln PLN
  • maksymalna na część doradczą - 1 mln PLN

Minimalna kwota dofinansowania wynosi 2,4 mln PLN.

Wnioski o dofinansowanie należy składać od dnia 12 maja 2008r. do 31 lipca 2008 r.

Więcej informacji znajduje się na stronie: http://www.parp.gov.pl/index/more/3385

Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.


 POWRÓT    

 DRUKUJ     
GALERIE ZDJĘĆ
ZOBACZ  
 
 
INSTYTUCJE
 
Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.:
 
 
 Wykonanie: CONCEPT strona główna     informator regionalny     mapa regionu    
pomoc     kontakt     mapa serwisu    
© 2005 Wielkopolska