Konkursy na dofinansowanie innowacyjnych inwestycji

Ministerstwo Gospodarki ogłosiło nabór wniosków na dofinansowanie projektów w ramach działania 4.5 „Wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (PO IG). Pula dostępnych środków do 2013 roku wynosi 1 023 860 000 euro.

Nabór obejmuje poddziałanie 4.5.1 "Wsparcie inwestycji w sektorze produkcyjnym" oraz 4.5.2 "Wsparcie inwestycji w sektorze usług nowoczesnych". Wspierane będą następujące rodzaje projektów:

  • w ramach poddziałania 4.5.1 (środki dostępne w 2008 r. – 120 mln euro): nowe inwestycje o charakterze innowacyjnym obejmujące zakup lub wdrożenie rozwiązania technologicznego, które jest stosowane na świecie przez okres nie dłuższy niż 3 lata lub stopień jego rozprzestrzenienia na świecie w danej branży nie przekracza 15 proc. wartości sprzedaży. Ponadto wydatki kwalifikowane nie mogą być mniejsze niż 160 mln zł, a wzrost zatrudnienia nie mniejszy niż 200 osób;
  • w ramach poddziałania 4.5.2 (środki dostępne w 2008 r. – 80 mln euro): nowe inwestycje obejmujące zakup środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wzrost zatrudnienia nie mniejszy niż 200 osób, prowadzące do utworzenia lub rozbudowy: centrów usług wspólnych (np. finanse, księgowość, zarządzanie zasobami ludzkimi, administracja, zaplecze bankowe i ubezpieczeniowe, badania rynkowe), centrów IT (np. rozwój oprogramowania, testowanie aplikacji, projektowanie i wdrażanie sieci, optymalizacja produktu, zarządzanie bazami danych); nowe inwestycje dotyczące rozpoczęcia działalności badawczo-rozwojowej (np. centra usług inżynierskich, centra jakości) obejmujące zakup środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zapewniające wzrost zatrudnienia personelu badawczo-rozwojowego nie mniejszy niż 10 osób.

Więcej informacji znajduje się na stronie:

http://www.mg.gov.pl/Fundusze+UE/PO+Innowacyjna+Gospodarka/Dokumenty+dla+wnioskodawcow/

Wnioski o dofinansowanie można składać od 12 maja 2008 r.

Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.


 POWRÓT    

 DRUKUJ     
GALERIE ZDJĘĆ
ZOBACZ  
 
 
INSTYTUCJE
 
Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.:
 
 
 Wykonanie: CONCEPT strona główna     informator regionalny     mapa regionu    
pomoc     kontakt     mapa serwisu    
© 2005 Wielkopolska