Dynamiczny rozwój sektora BPO w Wielkopolsce

BPO (Business Process Offshoring) to wydzielanie i przenoszenie nieprodukcyjnych funkcji firm za granicę. Ośrodki BPO obejmują co najmniej pięć rodzajów usług: techniki informacyjne, usługi fianansowo - księgowe, badawczo - rozwojowe, logistyczno - magazynowe oraz centra telefoniczne (tzw. call centers). Offshoring nie jest zjawiskiem nowym, jednak jego dynamiczny rozwój nastąpił dopiero wtedy, gdy popularne stały się techniki komunikacji umożliwiające szybki przesył danych.

Obecnie w centrach usług zagranicznych firm pracuje ok. 10 tysięcy Polaków, szacuje się, że wciągu najbliższych pięciu lat zatrudnienie w tym sektorze może wzrosnąć nawet do 40 - 60 tysięcy osób.

Sektor BPO w Wielkopolsce ma bardzo dobre warunki rozwoju. Decyduje o tym znakomite położenie komunikacyjne - przebiegająca przez województwo autostrada A2 prowadząca do granicy polsko - niemieckiej, szybko rozwijące się międzynarodowe lotnisko Ławica, dobrze rozwinięta sieć połączeń kolejowych. Innym ważnym atutem Wielkopolski jest duża dostępność wykwalifkowanej kadry - na terenie województwa funkcjonuje 29 szkół wyższych, z czego aż 21 w samym Poznaniu. Mocną stroną naszego regionu jest również dobra znajomość języków obcych wśród absolwentów uczelni wyższych. Istotne są również realtywnie niskie koszty działalności, dobry wizerunek Poznania za granicą oraz aktywność w zakresie pozyskiwania inwestorów zagranicznych.

W Wielkopolsce znajduje się już kilka centrów usługowych obsługujących zagraniczne korporacje, m.in. Arvato Services, Analyx GmbH, GlaxoSmithKline i KPMG. Arvato Services należy do grupy usługowej międzynarodowego koncernu medialnego Bertelsmann AG i świadczy usługi w zakresie obsługi i dystrybucji produktów, masowej korespondencji, prowadzenia programów lojalnościowych, call center, zarządzania bazami danych oraz usług finansowych dla polskich i międzynarodowych firm. Analyx GmbH zajmuje się m.in. przygotowaniem analiz handlowych i statystycznych, zarządzaniem bazami danych, prowadzeniem badań marketingowych. Firma koncentruje się na kilku sektorach: telekomunikacji, transporcie i logistyce, badaniach marketingowych, konsultingu i usługach finansowych. Centrum Wsparcia Informatycznego GlaxoSmithKline zapewnia scentralizowaną obsługę informatyczną dla 44 rynków europejskich w zakresie infrastruktury informatycznej, wsparcia użytkowników oraz realizacji projektów informatycznych.

Sektor BPO w Wielkpolsce jest zaliczany do grupy sektorów wysokiej szansy, posiadających bardzo duży potencjał. Z pewnością liczba firm działających w tym sektorze będzie się w najbliższych latach zwiększać.

Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.


 POWRÓT    

 DRUKUJ     
GALERIE ZDJĘĆ
ZOBACZ  
 
 
INSTYTUCJE
 
Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.:
 
 
 Wykonanie: CONCEPT strona główna     informator regionalny     mapa regionu    
pomoc     kontakt     mapa serwisu    
© 2005 Wielkopolska