25 mln euro dla samorządów na przygotowanie terenów inwestycyjnych

4 czerwca 2008 roku rozpoczął się nabór wniosków na dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 6.2.2. Programu Operacyjnego Innowacyjna

Gospodarka. O dofinansowanie działań studyjno - koncepcyjnych terenów o powierzchni co najmniej 40 ha mogą ubiegać się samorządy.

Maksymalna kwota wsparcia udzielonemu jednego projektowi wynosi 650 tys. zł. Środki mogą być przeznaczone na:

  • opracowania dot. koncepcji zagospodarowania terenu;
  • opracowanie dot. kompleksowych badań geotechnicznych;
  • opracowanie studium wykonalności;
  • opracowanie informacji o klimacie inwestycyjnym dla danej lokalizacji;
  • opracowanie harmonogramów procesu inwestycyjnego;
  • analizy formalno - prawne nieruchomości;
  • analizy kosztowe makroniwelacji;
  • raporty o odziaływaniu na środowisko naturalne;
  • projekty doradczo - promocyjne.

Nabór wniosków potrwa do końca czerwca. Więcej informacji znajduje się na stronach Ministerstwa Gospodarki - www.mg.gov.pl


Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.


 POWRÓT    

 DRUKUJ     
GALERIE ZDJĘĆ
ZOBACZ  
 
 
INSTYTUCJE
 
Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.:
 
 
 Wykonanie: CONCEPT strona główna     informator regionalny     mapa regionu    
pomoc     kontakt     mapa serwisu    
© 2005 Wielkopolska