Ministerstwo Gospodarki opracowało nowy program wsparcia inwestycji zagranicznych. Jeszcze w 2008 roku na ten cel rząd przeznaczy 220 mln zł.

Dofinansowanie będzie udzielane w formie dotacji, na podstawie umowy zawartej pomiędzy inwestorem a Ministrem Gospodarki. Pomoc finansowa zostanie przekazana inwestorowi w rocznych transzach, które będą wypłacane przez okres od 1 do 5 lat, w miarę realizacji inwestycji. Inwestorzy lokujący swoje przedsięwzięcia na terenie Specjalnych Stref Ekonomicznych mogą liczyć na dotacje w wysokości 15% wartości przedsięwzięcia. Natomiast ci, którzy zainwestują na terenach nie włączonych do stref, mogą otrzymać dotację w wysokości 30% wartości przedsięwzięcia.

O wsparcie mogą ubiegać się firmy, planujące zrealizowanie inwestycji w jednej z kluczowych branż high tech: IT, BPO (Business Process Offshoring), działalności badawczo - rozwojowej. Na dotacje mogę również liczyć inwestorzy z branży motoryzacyjnej, elektronicznej, lotniczej, biotechnologicznej i telekomunikacyjnej. Możliwe jest uzyskanie dofinansowania części początkowych kosztów nowej inwestycji lub na utworzenie nowych miejsc pracy.

O dotację mogą ubiegać się firmy, które zobowiążą się do zainwestowania co najmniej 160 mln zł i utworzenia minimum 50 nowych miejsc pracy. Natomiast w przypadku ubiegania się o dotację z tytułu kosztów utworzenia nowych miejsc pracy, firma musi utworzyć co najmniej 250 nowych miejsc pracy i zainwestować minimum 40 mln zł lub utworzyć co najmniej 500 nowych miejsc pracy przy realizacji inwestycji o wartości 1 mld zł albo utworzyć 250 nowych miejsc pracy przy realizacji inwestycji w sektorze nowoczesnych usług. O dotację może się również ubiegać firma, która zainwestuje 3 mln zł w przedsięwzięcie badawczo - rozwojowe i utworzy co najmniej 35 nowych miejsc pracy dla osób z wyższym wykształceniem.

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej Ministerstwa Gospodarki -

http://www.mg.gov.pl/Wiadomosci/Strona+glowna/System+zachet+dla+zagranicznych+inwestorow.htm
Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.


 POWRÓT    

 DRUKUJ     
GALERIE ZDJĘĆ
ZOBACZ  
 
 
INSTYTUCJE
 
Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.:
 
 
 Wykonanie: CONCEPT strona główna     informator regionalny     mapa regionu    
pomoc     kontakt     mapa serwisu    
© 2005 Wielkopolska