„Klaster meblarski” – projekt zakończony.

Wsparcie dla rozwoju Wielkopolskiego Klastra Meblarskiego

Projekt zakładał wykształcenie instytucji „brokera” klastra, odpowiedzialnej
za komunikację oraz inicjowanie nowych projektów poprzez: założenie i prowadzenie bazy danych, nawiązanie kontaktu z co najmniej 1000 firm i przesyłanie do nich nieodpłatnego kwartalnika (wydawanego od jesieni 2005 r. do wiosny 2007 r.), badanie potrzeb branży oraz opracowanie strategii rozwoju klastra, motywowanie przedsiębiorstw do udziału w działaniach inicjatywy klastrowej, prezentacje innowacyjnych rozwiązań i oferty jednostek badawczo-rozwojowych, prowadzenie strony internetowej, organizację konferencji, promocję klastra
na targach „Meble” w Poznaniu i za granicą.

Wartość: 335 954,00 PLN

Źródło finansowania: realizowany w ramach Działania 2.6 “Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy” ZPORR, jest finansowany w 75% ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz w 25 % z krajowych środków publicznych.

Rola Wnioskodawcy: realizowany samodzielnie

Okres realizacji projektu: 16.05.2005 r. – 30.06.2007 r.

więcej…


Poznaj aktualne projekty, odwiedzając warp.org.pl