Zasady udzielania pożyczek

Zasady udzielania pożyczek:

 • Pożyczka stanowi uzupełnienie środków własnych Pożyczkobiorcy przeznaczonych na finansowanie projektu (środki własne nie mogą pochodzić z innych zwrotnych źródeł finansowania, np. innych pożyczek, kredytów, leasingów, itp.).
  • Minimalna wielkość wkładu własnego Pożyczkobiorcy wynosi 10% (dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą i prowadzących działalność nie dłużej niż 12 miesięcy) lub 15% (dla osób prowadzących działalność gospodarczą dłużej niż 12 miesięcy) wartości współfinansowanego projektu i może być w postaci: gotówki posiadanej przez Przedsiębiorcę, którą ten zamierza przeznaczyć na realizację projektu, poniesionych i udokumentowanych stosownymi dowodami księgowymi kosztów bezpośrednio związanych z realizacją projektu, posiadanego majątku, który Przedsiębiorca chce przeznaczyć na realizację projektu.
   • Kwota pożyczki na każdy projekt może wynosić od 10.000,-zł do 1.000.000,-zł.
    • Maksymalna kwota wszystkich pożyczek udzielonych jednemu Przedsiębiorcy nie może przekroczyć 1.000.000,-zł.
     • Pożyczka jest udzielana maksymalnie na okres 60 miesięcy.
      • Maksymalny okres karencji w spłacie kapitału wynosi 6 miesięcy.
       • Oprocentowanie pożyczek jest równe stopie referencyjnej, tj. stopie bazowej ustalanej przez Komisję Europejską dla Polski plus marża. Stopa bazowa dla Polski obecnie wynosi 4.80% w skali roku, a minimalna wielkość marży wynosi 1,0p.p.
        • Od przyznanej pożyczki pobiera się prowizję w wysokości 1%. 
         • Formy spłaty (raty malejące, raty stałe, rata „balonowa”) ustalane są indywidualnie z klientem.
          • W przypadku, gdy Pożyczkobiorca uzyskał wsparcie z Europejskiego Funduszu Społecznego na rozpoczęcie działalności gospodarczej, o pożyczkę w ramach środków JEREMIE może się starać po upływie ustalonego okresu karencji (1 rok) od uzyskania w/w wsparcia.
           • Przedsiębiorca w momencie składania wniosku nie musi mieć zarejestrowanej firmy, a także nie musi osiągać zysku ani nie musi przedstawiać nam biznesplanu, by zgłosić się do nas po pożyczkę.


Poznaj aktualne projekty, odwiedzając warp.org.pl