Wysokość opłat i prowizji

Tabela opłat i prowizji pobieranych przez Wielkopolską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. dla pożyczek udzielonych ze środków inicjatywy JEREMIE.

* W przypadku dokumentów wymagających notarialnego poświadczenia podpisów do niniejszej stawki należy doliczyć kwotę 49,20 zł.


Poznaj aktualne projekty, odwiedzając warp.org.pl