Dla kogo?

Jeżeli spełniasz wszystkie poniższe kryteria przyjdź po pożyczkę do WARP!

  • – zamierzasz być mikro / małym / średnim przedsiębiorstwem lub jesteś nim – według Definicji MŚP,
  • – nie podlegasz ubezpieczeniu społecznemu w ramach KRUS,
  • – masz oddział / siedzibę firmy w Wielkopolsce lub chcesz mieć, 
  • – zamierzasz realizować swój projekt na terenie Wielkopolski,
  • – cel projektu, który chcesz finansować z Inicjatywy JEREMIE nie dotyczy PKD wskazanych w Liście Wykluczeń,
  • – nie jesteś przedsiębiorcą zagrożonym – według Dokumentu Przedsiębiorca zagrożony,
  • – nie ciąży na Tobie obowiązek zwrotu pomocy, wynikający z decyzji Komisji Europejskiej uznającej pomoc za niezgodną z prawem oraz ze wspólnym rynkiem,
  • – nie jesteś wykluczony według Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013, między innymi ze względu na przekroczony limit udzielonej pomocy de minimis
  •  – jeżeli uzyskałeś wsparcie z Europejskiego Funduszu Społecznego na rozpoczęcie działalności gospodarczej to musiał upłynąć 1 rok od uzyskania w/w wsparcia,

Na moment aplikowania o pożyczkę nie musisz mieć zarejestrowanej firmy.


Poznaj aktualne projekty, odwiedzając warp.org.pl