Wysokość opłat i prowizji

Dla umów zawartych w ramach projektu JEREMIE IV wysokość opłat i prowizji pobieranych przez WARP za wykonywanie czynności pozostających w związku z zawieranymi umowami pożyczek, w ramach Inicjatywy JEREMIE, kształtuje się następująco:

* W przypadku dokumentów wymagających notarialnego poświadczenia podpisów do niniejszej stawki należy doliczyć kwotę 49,20 zł.


Poznaj aktualne projekty, odwiedzając warp.org.pl