“Outplacement Twoją Szansą” – projekt zakończony.

Celem ogólnym projektu jest udzielenie wsparcia zwalnianym pracownikom, poprzez ułatwienie im znalezienia się w nowej sytuacji życiowej.

Uczestnikami projektu mogą być osoby z terenu woj. wielkopolskiego objęte zwolnieniem grupowym. Uczestnicy projektu skorzystają z kompleksowej analizy i doradztwa dot. osobistej kariery zawodowej. Zostanie wypracowany dla każdego indywidualny kierunek rozwoju zawodowego dający uczestnikowi konkretny obraz predyspozycji osobistych oraz profil kompetencyjno-osobowościowy, który może być przedstawiany potencjalnym pracodawcom jako uzupełnienie informacji o kliencie.

Moduły szkoleniowe, przekazane wsparcie będzie wieloaspektowe, m.in.:
– wsparcie psychologiczne,
– zdefiniowanie zasobów kompetencyjno – osobowościowych,
– zdobycie umiejętności aktywnego poruszania się po rynku pracy, umiejętności tworzenia  dokumentów aplikacyjnych, umiejętności autoprezentacji,
– zdobycie umiejętności bezpośredniego kontaktu z pracodawcami – rozmowy kwalifikacyjne,
– zdobycie informacji z zakresu zakładania własnej działalności gospodarczej.

Wartość: 578 249,21 PLN

Źródło finansowania: w ramach Poddziałania 8.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013

Rola Wnioskodawcy: realizowany samodzielnie

Okres realizacji: 2008 r. – 2009 r.


Poznaj aktualne projekty, odwiedzając warp.org.pl