Działanie 4.2 PO IG

PO IG 4.2
Wsparcie inwestycji B+R w przedsiębiorstwach.
Program Operacyjny – Innowacyjna Gospodarka


Działanie 4.2

Na co:

projekty dotyczące wzmocnienia działalności przedsiębiorców w zakresie prowadzenia przez nich prac B+R, w tym opracowanie i aktualizacja oprogramowania, wprowadzenia innowacji, opracowanie wzorów przemysłowych i użytkowych, strategii przekształcenia przedsiębiorcy w CBR. Projekty zakupy środków trwałych związanych z prowadzeniem prac w zakresie B+R (badania i rozwój).

Dla kogo:

Przedsiębiorcy.

Działanie 4.2 PO IG (na skróty):

– Nabór wniosków.

– Dokumentacja do działania 4.2 PO IG.

– Generator wniosków.

– Pytania i odpowiedzi.

– Zgodność projektów z dyrektywami środowiskowymi.

– Komunikaty do działania 4.2 PO IG.

– Listy rekomendowanych wniosków.

– Generator Wniosków o Płatność.

– Archiwum działania 4.2 PO IG.


Poznaj aktualne projekty, odwiedzając warp.org.pl