Doradztwo – ASYSTA w prowadzeniu działalności gospodarczej

Usługa doradcza kierowana była do przedsiębiorstw z terenu Wielkopolski, bez względu na branżę w jakiej działają.

Po zdiagnozowaniu potrzeb biznesowych przedsiębiorca skorzystał z doradztwa w jednym lub w kilku z poniższych zakresów:

– SPEŁNIANIE WYMOGÓW FORMALNO-PRAWNYCH DOTYCZĄCYCH PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ,

– MARKETING PRZEDSIĘBIORSTWA,

– ORGANIZACJA PRZEDSIĘBIORSTWA,

– FINANSE PRZEDSIĘBIORSTWA.

Po skorzystaniu z usługi doradczej przedsiębiorca otrzymał konkretny produkt przygotowany przez Doradcę, np.:

– plan marketingowy,

– lista potencjalnych klientów,

– najlepsze kanały dystrybucji i promocji oraz opracowane komunikaty promocyjne,

– zredagowane materiały promocyjne,

– analiza i wybór ofert najkorzystniejszych dostawców,

– strategia rozwoju firmy,

– schemat organizacyjni i zakresy obowiązków pracowników,

– regulamin pracy,

– przygotowanie i przeprowadzenie procesu rekrutacji nowych pracowników,

– kosztorys przedsięwzięcia,

– porównanie dostępnych źródeł finansowania,

– dokumentacja wymagana przez instytucję finansową (wnioski kredytowe, pożyczkowe),

– wezwania do zapłaty wobec dłużników.

– inne.

Doradztwo dofinansowane jest w 95% ze środków Unii Europejskiej i krajowych. Przedsiębiorca pokrywa jedynie 5% ceny usługi, czyli 120,00 zł. Doradztwo stanowi dla przedsiębiorcy pomoc de minimis.

Projekt realizowany:
27.05.-30.11.2011