Regionalny Ośrodek EFS – Piła

Kto może skorzystać z naszych usług?

Wszyscy projektodawcy, którzy chcą skorzystać z wsparcia EFS mogą dzięki ośrodkom:

 • – odbyć szkolenia w zakresie przygotowania projektów EFS; są one prowadzone przez akredytowanych trenerów (dotyczą one m.in. zarządzania projektem, jego monitoringu i kontroli finansowej),
 • – uczestniczyć w szkoleniach  specjalistycznych, dotyczących bezpośrednio lub pośrednio problematyki objętej wsparciem EFS (np. problematyka rynku pracy, aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych, szkoleń i poradnictwa zawodowego, edukacji, rozwoju lokalnego, przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, kształcenia ustawicznego, rozwoju przedsiębiorczości),
 • – skorzystać z pomocy doradców świadczących doradztwo bezpośrednie dla projektodawców, którzy planują złożyć wniosek do EFS, albo już otrzymali dotację i potrzebują wsparcia w zakresie wdrażania projektów,
 • – skorzystać z pomocy lokalnych animatorów, którzy promują lokalne inicjatywy współpracy, inspirują w zakresie kreowania pomysłów na dobre projekty oraz wspierają w zakresie diagnozowania lokalnych potrzeb i tworzenia planów działania,
 • – dokonać wstępnej oceny wniosków,
 • – uczestniczyć w spotkaniach informacyjnych, konferencjach i seminariach promujących Europejski Fundusz Społeczny.

Regionalny Ośrodek EFS w Pile

ul. Grunwaldzka 2
Tel./faks: 67 2155434
E-mail: info_pila@roEFS.pl

www.pila.roEFS.pl


Oferta
… czyli co można uzyskać?

Wszyscy projektodawcy, którzy chcą skorzystać z wsparcia EFS mogą dzięki ośrodkom:

 • – odbyć szkolenia w zakresie przygotowania projektów EFS; są one prowadzone przez akredytowanych trenerów (dotyczą one m.in. zarządzania projektem, jego monitoringu i kontroli finansowej),
 • – uczestniczyć w szkoleniach  specjalistycznych, dotyczących bezpośrednio lub pośrednio problematyki objętej wsparciem EFS (np. problematyka rynku pracy, aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych, szkoleń i poradnictwa zawodowego, edukacji, rozwoju lokalnego, przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, kształcenia ustawicznego, rozwoju przedsiębiorczości),
 • – skorzystać z pomocy doradców świadczących doradztwo bezpośrednie dla projektodawców, którzy planują złożyć wniosek do EFS, albo już otrzymali dotację i potrzebują wsparcia w zakresie wdrażania projektów,
 • – skorzystać z pomocy lokalnych animatorów, którzy promują lokalne inicjatywy współpracy, inspirują w zakresie kreowania pomysłów na dobre projekty oraz wspierają w zakresie diagnozowania lokalnych potrzeb i tworzenia planów działania,
 • – dokonać wstępnej oceny wniosków,
 • – uczestniczyć w spotkaniach informacyjnych, konferencjach i seminariach promujących Europejski Fundusz Społeczny.

 

Co najważniejsze – pomoc Regionalnych Ośrodków EFS jest bezpłatna. Projekt realizowany:

Punkt Konsultacyjny 2008-2012
01.09.2008-31.01.2012

Punkt Konsultacyjny 2012-2013
01.02.2012-31.12.2013

Poznaj aktualne projekty, odwiedzając warp.org.pl